10 sự kiện nổi bật năm 2017 - Kosy Group

07/02/2018 - 37022

Năm 2017 qua đi với người Kosy ghi nhận nhiều thành công đáng khích lệ, có được từ sự cố gắng và nỗ lực chung của toàn Tập đoàn vì những mục tiêu chung.

Nhiều sự kiện lớn đã diễn ra, góp phần ghi dấu ấn thương hiệu của Tập đoàn Kosy trong lòng các đối tác, khách hàng và thị trường. Các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính, tiến độ và chất lượng triển khai dự án,...đều hết sức khả quan. Đặc biệt, năm 2017 là năm đột phá về việc phát triển, củng cố và kiện toàn đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn tốt, quyết tâm cao và đoàn kết. Đây sẽ là nền tảng để Tập đoàn có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN