Bài phát biểu của thầy Nguyễn Mạnh Sáu - Phó Hiệu trưởng Trường TCTC Hà Nội tại Lễ kỷ niệm ngày 20.11.2012

20/11/2012 - 5310

Tôn sư trọng đạo là một truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam nói chung và của bao lớp lớp học trò nói riêng dành đến các thầy cô giáo đã dầy công vun đắp cho sự nghiệp trồng người cho non sông Việt Nam.

                   


BÀI VIẾT LIÊN QUAN