Lãnh đạo công ty

Tiến sĩ Nguyễn Việt Cường
<br />Chủ tịch

Tiến sĩ Nguyễn Việt Cường
Chủ tịch
Tập đoàn Kosy

Ông Hoàng Hà Phương
<br />Tổng Giám đốc

Ông Hoàng Hà Phương
Tổng Giám đốc
Tập đoàn Kosy

Tiến sĩ Nguyễn Đức Diệp
<br />Phó Tổng Giám Đốc

Tiến sĩ Nguyễn Đức Diệp
Phó Tổng Giám Đốc
Tập đoàn Kosy

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
<br />Phó Tổng Giám Đốc

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
Phó Tổng Giám Đốc
Tập đoàn Kosy

Ông Nguyễn Thế Hùng
<br />Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Thế Hùng
Phó Tổng Giám đốc
Tập đoàn Kosy

Ông Hà Văn Thủy 
<br />Phó Tổng Giám đốc phụ trách 
<br />Năng lượng - Thủy điện

Ông Hà Văn Thủy
Phó Tổng Giám đốc phụ trách
Năng lượng - Thủy điện
Tập đoàn Kosy