Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Năm 2018
CBTT V/v: Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng - Bà Phạm Thị Thắng 24/09/2018
CBTT V/v: Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch 21/08/2018
CBTT: Công văn giải trình chi tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN bán niên 2018 so với cùng kỳ năm 2017 14/08/2018
CBTT V/v: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty 14/08/2018
CBTT V/v: Bổ nhiệm Phó TGĐ Hà Văn Thủy 11/08/2018
CBTT V/v: Thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Kosy 08/08/2018
CBTT V/v: Nhận kết quả thành lập Văn phòng đại diện tại TP. HCM 06/08/2018
CBTT V/v: Quyết định thành lập văn phòng đại diện tại TP. HCM 01/08/2018
CBTT V/v: Sửa đổi Điều lệ công ty 01/08/2018
CBTT V/v: Đính chính báo cáo phát hành cổ phiếu riêng lẻ 31/07/2018
CBTT V/v: Đính chính Báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ 26/07/2018
CV số 4555/UBCK-QLCB v/v chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần Kosy 24/07/2018
CBTT v/v: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 24/07/2018
CBTT v/v: Thay đổi mục đích sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ 24/07/2018
Công bố thông tin v/v: Thay đổi tài khoản nhận tiền chào bán cổ phiếu riêng lẻ 20/07/2018
Công bố thông tin v/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ 09/07/2018
Quyết định số 06/CBTT v/v: Góp vốn thành lập Công ty CP Thủy Điện CTV Đông Bắc 05/06/2018
Nghị quyết HĐQT v/v: Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu phát hành riêng lẻ 23/05/2018
Quyết định số 07/Kosy-QĐ v/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kosy đối với ông Hoàng Văn Quyết 19/04/2018
TB V/v: Chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 13/03/2018
Năm 2017
Quyết định 976/QĐ-SGDHN - Chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Kosy 01/12/2017
TB 1583 V/v: Ngày giao dịch dầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP Kosy 01/12/2017
TB Công bố thông tin bất thường V/v Chấp thuận đăng ký giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội 01/12/2017
Công bố thông tin bất thường v/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc Hoàng Hà Phương 08/11/2017
Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Hoàng Hà Phương 08/11/2017
Công bố thông tin bất thường v/v Góp vốn vào công ty CP Đầu tư và Công nghệ BTL Việt Nam 01/11/2017
Công bố thông tin bất thường v/v nâng vốn thực góp tại công ty Hồng Việt 25/10/2017
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty Cổ phần Kosy 13/10/2017
Công văn 6461/UBCK-GSĐC chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Kosy 28/09/2017
Quy trình Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Kosy 17/09/2017