Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Năm 2018
Công bố thông tin v/v: Thay đổi tài khoản nhận tiền chào bán cổ phiếu riêng lẻ 20/07/2018
Công bố thông tin v/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ 09/07/2018
Quyết định số 06/CBTT v/v: Góp vốn thành lập Công ty CP Thủy Điện CTV Đông Bắc 05/06/2018
Nghị quyết HĐQT v/v: Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu phát hành riêng lẻ 23/05/2018
Quyết định số 07/Kosy-QĐ v/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kosy đối với ông Hoàng Văn Quyết 19/04/2018
TB V/v: Chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 13/03/2018
Năm 2017
Quyết định 976/QĐ-SGDHN - Chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Kosy 01/12/2017
TB 1583 V/v: Ngày giao dịch dầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP Kosy 01/12/2017
TB Công bố thông tin bất thường V/v Chấp thuận đăng ký giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội 01/12/2017
Công bố thông tin bất thường v/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc Hoàng Hà Phương 08/11/2017
Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Hoàng Hà Phương 08/11/2017
Công bố thông tin bất thường v/v Góp vốn vào công ty CP Đầu tư và Công nghệ BTL Việt Nam 01/11/2017
Công bố thông tin bất thường v/v nâng vốn thực góp tại công ty Hồng Việt 25/10/2017
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty Cổ phần Kosy 13/10/2017
Công văn 6461/UBCK-GSĐC chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Kosy 28/09/2017
Quy trình Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Kosy 17/09/2017