Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Năm 2020
Đính chính lần 2 thông tin nghị quyết số 08/2020BB-HĐQT-KOSY 31/07/2020
CBTT: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 30/07/2020
CBTT: Bản cung cấp thông tin về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020 30/07/2020
CBTT: Bản đính chính Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT 30/07/2020
CBTT: Quyết định của HĐQT phê duyệt đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Việt Cường 30/07/2020
Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 17/07/2020
Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phương án và chào bán cổ phiếu ra công chúng. 17/07/2020
Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 13/07/2020
CBTT V/v: Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh - Bà Phùng Thị Hải Vân 02/07/2020
Đính chính thông tin " chuyển nhượng CP tại Công ty liên kết đã CBTT ngày 25/6/2020 01/07/2020
Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Liên kết 25/06/2020
Nghị quyết HĐQT thông qua thực tế số tiền đã sử dụng thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được kiểm toán 17/06/2020
Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu đã được kiểm toán năm 2018 17/06/2020
Đơn xin từ nhiệm Ông Nguyễn Đức Trang 08/06/2020
Đơn xin từ nhiệm Ông Vũ Trọng Hà 08/06/2020
Chấp thuận của HOSE về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 13/05/2020
CBTT V/v: Chấp thuận của Trung tâm lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 12/05/2020
CBTT V/v: Giải trình chậm CBTT giải trình số liệu BCTC trước và sau kiểm toán năm 2019 08/05/2020
Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 07/05/2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 07/05/2020
CBTT: Công văn chấp thuận của Sở KH&ĐT về việc gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 22/04/2020
Báo cáo kết quả thực hiện CBTT BCTC Năm 2019 do tạm hoãn 13/04/2020
CBTT V/v: Công văn tạm hoãn CBTT báo cáo tài chính năm 2019 31/03/2020
CBTT V/v: Công văn chấp thuận UBCK NN tạm hoãn CBTT báo cáo tài chính năm 2019 31/03/2020
CBTT V/v: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 30/03/2020
CBTT V/v: Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Kosy tại Công ty Cổ phần Hồng Việt 24/03/2020
CBTT V/v: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Việt Cường 04/03/2020
CBTT: V/v Thông báo giao dịch của người nội bộ 26/02/2020
Nghị quyết HĐQT "Thông qua Phương án phát hành bảo lãnh dự thầu tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam" 09/01/2020
Năm 2019
CBTT V/v: Báo cáo kết quả mua lại trước hạn trái phiếu KOS.BONDS.2018 30/12/2019
NGHỊ QUYẾT HĐQT MUA LẠI TRƯỚC HẠN TRÁI PHIẾU KOS.BOND.2018 Lần 01 06/12/2019
CBTT V/v: Miễn nhiệm Phó TGĐ Phụ trách tài chính Nguyễn Thị Mai 04/12/2019
CBTT: Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu mới của Công ty CP Kosy 14/10/2019
CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT - BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY 08/10/2019
CBTT V/v: Công ty CP Kosy không có bất kỳ giao dịch nào với Tập đoàn Alibaba 20/09/2019
CBTT V/v: Làm rõ phản ánh của báo chí về dự án Khu đô thị Kosy Mountain View Lào Cai 20/09/2019
CBTT V/v: Công bố giấy đăng kí hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Kosy tại Lai Châu 13/08/2019
CBTT V/v: Quyết định của HĐQT v/v thành lập Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Kosy tại Lai Châu 09/08/2019
CBTT V/v: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc "Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019" 30/07/2019
CBTT V/v: Thông báo chấp thuận niêm yết mã KOS trên sàn HoSE ngày giao dịch đầu tiên của Công ty CP KOSY 12/07/2019
PL3 - Đính kèm bản cáo bạch - Báo cáo tài chính 12/07/2019
CBTT V/v: Nghị quyết của HĐQT thông qua ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu KOS tại HOSE 12/07/2019
CBTT V/v: Thông báo về việc chuyển dữ liệu đăng kí từ HNX sang HOSE mã cổ phiếu KOS 12/07/2019
CBTT V/v: Thông báo hủy niêm yết giao dịch cổ phiếu trên HNX của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội - Mã CK: KOS 09/07/2019
CBTT V/v: Quyết định hủy đăng kí giao dịch cổ phiếu trên HNX của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội - Mã CK: KOS 09/07/2019
CBTT V/v: Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách khu vực phía Nam - Ông Nguyễn Tiến Hoàn 08/07/2019
CBTT V/v: Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách năng lượng - Ông Nguyễn Đức Doanh 08/07/2019
CBTT V/v: Quyết định chấp thuận niêm yết trên HOSE của Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM - Mã CK: KOS 08/07/2019
Bản cáo bạch niêm yết HoSE - Mã chứng khoán KOS 08/07/2019
PL1 - Đính kèm bản cáo bạch - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP KOSY 08/07/2019
PL2 - Đính kèm Bản cáo bạch - Điều lệ Công ty CP KOSY 08/07/2019
PL4 - Quy chế quản trị Công ty CP KOSY 08/07/2019
PL5 - Đính kèm bản cáo bạch - Giới thiệu các văn bản liên quan 08/07/2019
CBTT: Công văn giải trình Báo cáo tài chính 13/06/2019
CBTT: Báo cáo tài chính sửa đổi năm 2017 Công ty CP Kosy 28/05/2019
CBTT: Báo cáo tài chính sửa đổi năm 2018 Công ty Cổ phần Kosy 28/05/2019
CBTT V/v: Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 24/04/2019
CBTT V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 24/04/2019
CBTT V/v: Lập địa điểm kinh doanh tại Hà Nội 10/04/2019
CBTT V/v: Quyết định chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Kosy tại BTL 09/04/2019
CBTT V/v: Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc tài chính 27/03/2019
Quyết định gia hạn thời gia tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 18/03/2019
CBTT V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ đối với ông Hà Văn Thủy 11/03/2019
CBTT V/v: Giải trình quyết định số 78797 07/03/2019
CBTT V/v: Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến bằng văn bản về kế hoạch chuyển sàn 05/03/2019
CBTT V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch chuyển sàn 05/03/2019
CBTT V/v: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Ông Nguyễn Việt Cường 28/02/2019
CBTT V/v: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ ông Nguyễn Thế Hùng 28/02/2019
CBTT V/v: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Ông Nguyễn Việt Cường 21/02/2019
CBTT V/v: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ - ông Nguyễn Thế Hùng 21/02/2019
CBTT V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 01/02/2019
CBTT V/v: Tờ trình của HĐQT về việc thực hiện kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ UpCOM sang Hose 01/02/2019
CBTT V/v: Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 08/01/2019
CBTT V/v: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp 03/01/2019