Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Năm 2019
CBTT V/v: Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 24/04/2019
CBTT V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 24/04/2019
CBTT V/v: Lập địa điểm kinh doanh tại Hà Nội 10/04/2019
CBTT V/v: Quyết định chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Kosy tại BTL 09/04/2019
CBTT V/v: Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc tài chính 27/03/2019
Quyết định gia hạn thời gia tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 18/03/2019
CBTT V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ đối với ông Hà Văn Thủy 11/03/2019
CBTT V/v: Giải trình quyết định số 78797 07/03/2019
CBTT V/v: Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến bằng văn bản về kế hoạch chuyển sàn 05/03/2019
CBTT V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch chuyển sàn 05/03/2019
CBTT V/v: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Ông Nguyễn Việt Cường 28/02/2019
CBTT V/v: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ ông Nguyễn Thế Hùng 28/02/2019
CBTT V/v: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Ông Nguyễn Việt Cường 21/02/2019
CBTT V/v: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ - ông Nguyễn Thế Hùng 21/02/2019
CBTT V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 01/02/2019
CBTT V/v: Tờ trình của HĐQT về việc thực hiện kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ UpCOM sang Hose 01/02/2019
CBTT V/v: Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 08/01/2019
CBTT V/v: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp 03/01/2019
Năm 2018
CBTT V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản - bản có sửa đổi 26/12/2018
CBTT V/v: Quyết định chốt danh sách cổ đông 25/12/2018
CBTT V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản 25/12/2018
CBTT V/v: Nghị quyết phát hành trái phiếu 19/12/2018
CBTT V/v: Phương án phát hành trái phiếu 19/12/2018
CBTT V/v: Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT - Bà Nguyễn Thị Hằng 17/12/2018
CBTT V/v: Quyết định số 78797/QĐ-CT-TTr của Cục thuế Hà Nội 29/11/2018
CBTT V/v: Đính chính Quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ Đỗ Quốc Việt 20/11/2018
CBTT V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Đỗ Quốc Việt 19/11/2018
CBTT V/v: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Hà Phương 19/11/2018
CBTT V/v: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty 19/11/2018
CBTT V/v: Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng - Bà Phạm Thị Thắng 24/09/2018
CBTT V/v: Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch 21/08/2018
CBTT: Công văn giải trình chi tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN bán niên 2018 so với cùng kỳ năm 2017 14/08/2018
CBTT V/v: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty 14/08/2018
CBTT V/v: Bổ nhiệm Phó TGĐ Hà Văn Thủy 11/08/2018
CBTT V/v: Thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Kosy 08/08/2018
CBTT V/v: Nhận kết quả thành lập Văn phòng đại diện tại TP. HCM 06/08/2018
CBTT V/v: Quyết định thành lập văn phòng đại diện tại TP. HCM 01/08/2018
CBTT V/v: Sửa đổi Điều lệ công ty 01/08/2018
CBTT V/v: Đính chính báo cáo phát hành cổ phiếu riêng lẻ 31/07/2018
CBTT V/v: Đính chính Báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ 26/07/2018
CV số 4555/UBCK-QLCB v/v chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần Kosy 24/07/2018
CBTT v/v: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 24/07/2018
CBTT v/v: Thay đổi mục đích sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ 24/07/2018
Công bố thông tin v/v: Thay đổi tài khoản nhận tiền chào bán cổ phiếu riêng lẻ 20/07/2018
Công bố thông tin v/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ 09/07/2018
Quyết định số 06/CBTT v/v: Góp vốn thành lập Công ty CP Thủy Điện CTV Đông Bắc 05/06/2018
Nghị quyết HĐQT v/v: Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu phát hành riêng lẻ 23/05/2018
Quyết định số 07/Kosy-QĐ v/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kosy đối với ông Hoàng Văn Quyết 19/04/2018
TB V/v: Chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 13/03/2018