Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Năm 2019
Nghị quyết của HĐQT thông qua ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu KOS tại HOSE 12/07/2019
Thông báo hủy niêm yết giao dịch cổ phiếu trên HNX của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội - Mã CK: KOS 09/07/2019
Quyết định hủy đăng kí giao dịch cổ phiếu trên HNX của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội - Mã CK: KOS 09/07/2019
Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách khu vực phía Nam - Ông Nguyễn Tiến Hoàn 08/07/2019
Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách năng lượng - Ông Nguyễn Đức Doanh 08/07/2019
Quyết định chấp thuận niêm yết trên HOSE của Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM - Mã CK: KOS 08/07/2019
CBTT: Công văn giải trình Báo cáo tài chính 13/06/2019
CBTT: Báo cáo tài chính sửa đổi năm 2017 Công ty CP Kosy 28/05/2019
CBTT: Báo cáo tài chính sửa đổi năm 2018 Công ty Cổ phần Kosy 28/05/2019
CBTT V/v: Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 24/04/2019
CBTT V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 24/04/2019
CBTT V/v: Lập địa điểm kinh doanh tại Hà Nội 10/04/2019
CBTT V/v: Quyết định chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Kosy tại BTL 09/04/2019
CBTT V/v: Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc tài chính 27/03/2019
Quyết định gia hạn thời gia tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 18/03/2019
CBTT V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ đối với ông Hà Văn Thủy 11/03/2019
CBTT V/v: Giải trình quyết định số 78797 07/03/2019
CBTT V/v: Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến bằng văn bản về kế hoạch chuyển sàn 05/03/2019
CBTT V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch chuyển sàn 05/03/2019
CBTT V/v: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Ông Nguyễn Việt Cường 28/02/2019
CBTT V/v: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ ông Nguyễn Thế Hùng 28/02/2019
CBTT V/v: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Ông Nguyễn Việt Cường 21/02/2019
CBTT V/v: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ - ông Nguyễn Thế Hùng 21/02/2019
CBTT V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 01/02/2019
CBTT V/v: Tờ trình của HĐQT về việc thực hiện kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ UpCOM sang Hose 01/02/2019
CBTT V/v: Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 08/01/2019
CBTT V/v: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp 03/01/2019
Năm 2018
CBTT V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản - bản có sửa đổi 26/12/2018
CBTT V/v: Quyết định chốt danh sách cổ đông 25/12/2018
CBTT V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản 25/12/2018
CBTT V/v: Nghị quyết phát hành trái phiếu 19/12/2018
CBTT V/v: Phương án phát hành trái phiếu 19/12/2018
CBTT V/v: Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT - Bà Nguyễn Thị Hằng 17/12/2018
CBTT V/v: Quyết định số 78797/QĐ-CT-TTr của Cục thuế Hà Nội 29/11/2018
CBTT V/v: Đính chính Quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ Đỗ Quốc Việt 20/11/2018
CBTT V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Đỗ Quốc Việt 19/11/2018
CBTT V/v: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Hà Phương 19/11/2018
CBTT V/v: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty 19/11/2018
CBTT V/v: Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng - Bà Phạm Thị Thắng 24/09/2018
CBTT V/v: Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch 21/08/2018
CBTT: Công văn giải trình chi tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN bán niên 2018 so với cùng kỳ năm 2017 14/08/2018
CBTT V/v: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty 14/08/2018
CBTT V/v: Bổ nhiệm Phó TGĐ Hà Văn Thủy 11/08/2018
CBTT V/v: Thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Kosy 08/08/2018
CBTT V/v: Nhận kết quả thành lập Văn phòng đại diện tại TP. HCM 06/08/2018
CBTT V/v: Quyết định thành lập văn phòng đại diện tại TP. HCM 01/08/2018
CBTT V/v: Sửa đổi Điều lệ công ty 01/08/2018
CBTT V/v: Đính chính báo cáo phát hành cổ phiếu riêng lẻ 31/07/2018
CBTT V/v: Đính chính Báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ 26/07/2018
CV số 4555/UBCK-QLCB v/v chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần Kosy 24/07/2018
CBTT v/v: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 24/07/2018
CBTT v/v: Thay đổi mục đích sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ 24/07/2018
Công bố thông tin v/v: Thay đổi tài khoản nhận tiền chào bán cổ phiếu riêng lẻ 20/07/2018
Công bố thông tin v/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ 09/07/2018
Quyết định số 06/CBTT v/v: Góp vốn thành lập Công ty CP Thủy Điện CTV Đông Bắc 05/06/2018
Nghị quyết HĐQT v/v: Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu phát hành riêng lẻ 23/05/2018
Quyết định số 07/Kosy-QĐ v/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kosy đối với ông Hoàng Văn Quyết 19/04/2018
TB V/v: Chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 13/03/2018