LĨNH VỰC KHÁC

TIN NỔI BẬT

Đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác và chế biến Fenspat

20/10/2010 - 8998

Ngày 15/10/2010, Công ty Cổ phần Kosy phối hợp với Chi Cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Lào Cai, Hội liên hiệp Địa chất và Du lịch tiến hành thực địa khảo sát và lấy mẫu các chỉ tiêu phục vụ lập dự án đánh giá tác động môi trường.

Lào Cai là tỉnh miền núi có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú trữ lượng lớn, địa hình đồi núi cao, có nhiều loài cây cho giá trị kinh tế cao, có hệ thống sông suối lớn như sông Hồng, sông Nậm Thi… và thắng cảnh đẹp tạo nên một hệ thống tài nguyên vô giá cho phát triển công nghiệp và du lịch văn hoá sinh thái.
 
Với điều kiện tự nhiên như vậy, tỉnh Lào Cai đã và đang thực hiện nhiều dự án khai thác và chế biến khoáng sản phục vụ nhu cầu địa phương và cả nước.
 
Được sự đồng ý của UBND tỉnh Lào Cai về việc cho phép Công ty Cổ phần Kosy được đầu tư Dự án Khai thác và chế biến Fenspat thôn Làng Chung, xã Bản phiệt, huyện Bảo Thắng. 
 
Thực hiện nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ Môi trường, Nghị định 80/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường, Công ty Cổ phần Kosy đã phối hợp với Chi Cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Lào Cai đại diện là ông Lê M, Hội liên hiệp Địa chất và Du lịch tiến hành thực địa khảo sát và lấy mẫu các chỉ tiêu như: Mẫu nước, không khí, đất, khảo sát địa hình… để phục vụ cho việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho Dự án đầu tư khai thác chế biến Fenspat nhằm phân tích, dự báo các tác động tiềm tàng, tích cực và tiêu cực của quá trình xây dựng và hoạt động của dự án tới môi trường.
 
Trên cơ sở đó, Công ty sẽ đề xuất các phương án cụ thể nhằm phát huy những tác động tích cực và giảm những tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội của khu vực.
 

Việc tiến hành đầu tư khai thác chế biến đá xây dựng tại mỏ Fenspat Làng Chung là cần thiết và phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển ngành công nghiệp nói chung và định hướng khai thác khoáng sản của tỉnh Lào Cai nói riêng.

Một số hình ảnh trong chuyến khảo sát:

                          

                          

                          

                          


Bài viết liên quan