THƯ VIỆN

TIN NỔI BẬT

Quyết định quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị mới và dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quy định này quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng dự án khu đô thị mới và dự án phát triển nhà ở thương mại, bao gồm quá trình lập quy hoạch, lựa chọn chủ đầu tư, thẩm định dự án để cho phép đầu tư, giá đất và thu tiền sử dụng đất, quản lý thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

06/07/2012

Quyết định quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị mới và dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai

36


Nghị định 39/2010NĐ-CP quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị

Nghị định Quy định về quản lý không gian xây dựng ngầm tại các khu đô thị ở Việt Nam

02/02/2012

Nghị định 39/2010NĐ-CP quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị

8


Nghị định 37/2010NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị, quản lý xây dựng theo quy hoạch, điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị.

02/02/2012

Nghị định 37/2010NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

3Quyết định 758/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020

Phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình)

02/02/2012

Quyết định 758/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia  giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020

4


Nghị định 42/2009/NĐ-CP về việc phân loại đô thị

Nghị định này quy định về việc phân loại đô thị, tổ chức lập, thẩm định đề án và quyết định công nhận loại đô thị.

02/02/2012

Nghị định 42/2009/NĐ-CP về việc phân loại đô thị

4


Thông tư 36/2009/TT-BXD Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Thông tư này điều chỉnh các nội dung có liên quan đến việc bán, cho thuê, thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị (sau đây gọi chung là nhà ở thu nhập thấp)

02/02/2012

Thông tư 36/2009/TT-BXD Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng  nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

3


Thông tư 38/2009/TT-BXD Hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị

Thông tư này điều chỉnh việc quản lý sử dụng đối với nhà biệt thự tại khu vực đô thị, kể cả những biệt thự đã được sửa chữa, cải tạo.

02/02/2012

Thông tư 38/2009/TT-BXD Hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị

5


Thông tư 15 /2010/TT-BXD Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị

Thông tư này quy định về lập, thẩm định, phê duyệt Hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị, triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa và quản lý mốc giới, phục vụ công tác quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị.

02/02/2012

Thông tư 15 /2010/TT-BXD Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới  theo quy hoạch đô thị

7


Thông tư 19/2010/TT-BXD Hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị

Bộ Xây dựng hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị như

02/02/2012

Thông tư 19/2010/TT-BXD Hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị

3