Kinh doanh đa ngành - xu hướng và điều kiện bảo đảm hiệu quả kinh doanh đa ngành (ThS.NCS. Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT/Tổng GĐ Công ty Cổ phần KOSY)

Kinh danh đa ngành là một hình thức kinh doanh, là một sự lựa chọn của nhiều công ty. Nhưng quan điểm về kinh doanh đa ngành có sự khác nhau giữa công ty nhà nước và công ty ngoài nhà nước.


Quản trị theo mục tiêu tại Công ty Cổ phần Kosy

Công ty CP Kosy là công ty trẻ trên thị trường. Với sứ mệnh là công ty kinh doanh đa ngành toàn cầu, Công ty đang nỗ lực áp dụng các công cụ và phương pháp quản trị chuyên nghiệp. Định hướng quản trị theo mục tiêu nhằm giúp lãnh đạo Công ty kiểm soát họat động hữu hiệu trong khi tiếp tục mở rộng thị trường và lĩnh vực kinh doanh. Bài viết sau đây bàn về một số nội dung trong quá trình triển khai quản trị theo mục tiêu tại Công ty CP Kosy


Kinh doanh đa ngành và áp dụng phương pháp quản trị theo mục tiêu trong các doanh nghiệp đa ngành

Quản trị theo mục tiêu trong các doanh nghiệp đa ngành là một phương pháp quản trị phù hợp. Quản trị theo mục tiêu (management by objectives - MBO) là một phương pháp quản trị trong đó người quản trị tác động lên đối tượng quản trị bằng các mục tiêu đã được thống nhất.


KOSY với những cơ hội và thách thức

Việt Nam là đất nước đang phát triển, kết hợp với sự cộng hưởng của tăng trưởng kinh tế tạo ra rất nhiều cơ hội và những thuận lợi cho việc kinh doanh của công ty. Cầu về thị trường với những ngành nghề kinh doanh của KOSY sẽ lớn hơn và chúng tôi sẽ có nhiều đối tác ở trong và ngoài nước để lựa chọn


Xây dựng chiến lược doanh nghiệp phát triển kinh doanh đa lĩnh vực

Từ một công ty nhỏ kinh doanh một (1) lĩnh vực, sau một thời gian nhất định phát triển thành một tập đoàn kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau,doanh nghiệp phải đặt ra cho mình những mục tiêu phù hợp và xây dựng cho mình những chiến lược cụ thể cho từng giai đoạn.


Chủ tịch HĐQT nói chuyện với sinh viên

Trong 4 ngày, ông Nguuyễn Việt Cường nói về các chủ đề: Doanh nghiệp; Hành vi tổ chức; Lãnh đạo trong tổ chức; Đàm phán và giao tiếp; Marketing; Sản xuất; Quản trị nhân lực và Quản trị chiến lược.


Đổi mới quản lý nhân sự

- Đặt mục tiêu và xây dựng kế hoạch cụ thể cho tập đoàn. - Xây dựng và củng cố bộ phận quản trị nhân sự. - Xắp xếp, tổ chức lại bộ máy. - Củng cố các phòng ban. - Thay đổi văn hoá tập đoàn.


Chiến lược cạnh tranh sản phẩm Phelspa của KOSY

Phelspa là sản phẩm được chế biến từ quặng Phelspa, sản phẩm cung cấp cho các nhà máy gốm, sứ, thuỷ tinh… Phelspa có mầu trắng, là lớp ngoài của các sản phẩm như bát, đĩa, cốc chén, gạch ốp lát, sứ vệ sinh…


Công tác Marketing ở Công ty Cổ phần KOSY

Hiện nay công ty đang liên doanh, hợp tác đầu tư với một số đối tác có năng lực ở trong và ngoài nước triển khai một số dự án lớn, trong đó có dự án khai thác và chế biến Fhelspa tại Lào Cai. Phóng viên Tạp chí Công nghiệp đã có cuộc phỏng vấn Thạc sĩ Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty KOSY về công tác Marketing.


Những tố chất và kỹ năng của một lãnh đạo (Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT KOSY)

Lãnh đạo là một quá trình gây ảnh hưởng đối với người khác để hiểu và nhất trí về những việc cần phải làm, cách thức thực hiện hiệu quả và quá trình hỗ trợ nỗ lực tập thể, cá nhân để hoàn thành các mục tiêu chung.