LĨNH VỰC KHÁC

TIN NỔI BẬT

20/10/2010

Đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác và chế biến Fenspat

Đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác và chế biến Fenspat

Ngày 15/10/2010, Công ty Cổ phần Kosy phối hợp với Chi Cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Lào Cai, Hội liên hiệp Địa chất và Du lịch tiến hành thực địa khảo sát và lấy mẫu các chỉ tiêu phục vụ lập dự án đánh giá tác động môi trường.


30/07/2010

Tỉnh Hoà Bình cho phép Công ty Cổ phấn Kosy thăm dò, khai thác đá Bazan tại huyện Kỳ Sơn

Tỉnh Hoà Bình cho phép Công ty Cổ phấn Kosy thăm dò, khai thác đá Bazan tại huyện Kỳ Sơn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình tại nội dung văn bản số: 1600/VPUBND-ĐT ngày 13/6/2008 của Văn phòng UBND tỉnh Hoà Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình tổ chức cuộc họp để kiểm tra thực địa.


30/07/2010

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Kosy thăm mỏ sắt Bản Tát

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Kosy thăm mỏ sắt Bản Tát

Ngày 15/10/2008, lãnh đạo Công ty Cổ phần Kosy đã tới thăm mỏ sắt Bản Tát thuộc xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.


30/07/2010

Công ty Cổ phần Kosy hợp tác với Tập đoàn IBG khai thác mỏ đá Basalt Kỳ Sơn - Hòa Bình

Công ty Cổ phần Kosy hợp tác với Tập đoàn IBG khai thác mỏ đá Basalt Kỳ Sơn - Hòa Bình

Ngày 22/8/2008, tại VPGD Công ty Cổ phần Kosy đã diễn ra cuộc họp giữa Ban lãnh đạo Công ty và ông Michael Pfeifer, đại diện Tập đoàn IBG - Cộng hòa liên bang Đức.


01/01/2010

Khảo sát giai đoạn II Dự án khai thác và chế biến Kaolin

Khảo sát giai đoạn II Dự án khai thác và chế biến Kaolin

Ngày 15/12/2009, đoàn khảo sát thuộc phòng Khoáng sản Công ty Cổ phần Kosy phối hợp với Công ty Sao Việt Lào Cai khảo sát giai đoạn II Dự án khai thác và chế biến Kaolin Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, nhằm chuẩn bị lắp đặt thiết bị và khảo sát khu vực phụ cận.


15/11/2009

Khảo sát mỏ đá Dolomit Tả Phời - Lào Cai

Khảo sát mỏ đá Dolomit Tả Phời - Lào Cai

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Lào Cai và các Sở, Ban ngành, Công ty Cổ phần Kosy tiến hành thăm dò và lập Dự án khai thác mỏ đá Dolomit Tả Phời, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.


29/09/2009

Công ty Cổ phần Kosy và chiến lược cạnh tranh sản phẩm

Công ty Cổ phần Kosy và chiến lược cạnh tranh sản phẩm

Trong các mục tiêu cạnh tranh như: Cạnh tranh bằng chi phí, cạnh tranh bằng chất lượng, cạnh tranh bằng tốc độ cung cấp, cạnh tranh bằng sự đa dạng, lựa chọn ưu tiên cạnh tranh bằng chất lượng là quyết định của Công ty Cổ phần Kosy.


01/06/2009

Mời hợp tác khai thác đá Bazan - Hòa Bình

Mời hợp tác khai thác đá Bazan - Hòa Bình

Với tốc độ phát triển của các ngành công nghiệp như hiện nay, nguồn nguyên liệu định hướng sử dụng trong tương lai đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Không chỉ trong ngành công nghiệp nặng, công nghiệp chế biến, sản xuất mà đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng, nhằm phục vụ nhu cầu nguyên liệu và nâng cao chất lượng các công trình.