Thông tin báo chí

Chủ tịch Tập đoàn Kosy: “Việc niêm yết đã được định hướng ngay từ khi đặt tên Kosy”

09/12/2017

Xem thêm

Chủ tịch Kosy Group lần đầu tiết lộ chiến thuật “lấy tỉnh lẻ bao vây thành phố lớn”

01/11/2017

Xem thêm

CEO Tập đoàn Kosy: sẵn sàng chia sẻ, hợp tác để cùng thành công

21/09/2017

Xem thêm

Chủ tịch/ Tổng giám đốc Tập đoàn Kosy tham gia Hội nghị Diên Hồng của Doanh Nghiệp với Thủ tướng

18/05/2017

Xem thêm

Chủ tịch Kosy trình bày 3 kiến nghị "nóng" về bất động sản lên Thủ tướng

18/05/2017

Xem thêm

Ông Nguyễn Việt Cường: ‘Không thể tịch thu tài sản của nhà đầu tư trên đất’

18/05/2017

Xem thêm