Thư viện ảnh

Lễ mở bán dự án Khu đô thị Kosy Sông Công - 21.01.2018

Lễ mở bán dự án Khu đô thị Kosy Sông Công - 21.01.2018

Lễ mở bán và trao sổ đỏ Khu dân cư đô thị Cầu Gồ - 14.01.2018

Lễ mở bán và trao sổ đỏ Khu dân cư đô thị Cầu Gồ - 14.01.2018

Lễ ký kết phân phối dự án Khu đô thị Kosy Sông Công - 14.12.2017

Lễ ký kết phân phối dự án Khu đô thị Kosy Sông Công - 14.12.2017

Lễ giới thiệu dự án Khu dân cư đô thị Cầu Gồ - lần II - 19.11.2017

Lễ giới thiệu dự án Khu dân cư đô thị Cầu Gồ - lần II - 19.11.2017

Tập đoàn Kosy bổ nhiệm Tổng Giám đốc Hoàng Hà Phương - 09.11.2017

Tập đoàn Kosy bổ nhiệm Tổng Giám đốc Hoàng Hà Phương - 09.11.2017

Lễ công bố đầu tư phát triển ứng dụng thương mại điện tử BTL Technology Việt Nam - 03.11.2017

Lễ công bố đầu tư phát triển ứng dụng thương mại điện tử BTL Technology Việt Nam - 03.11.2017

Giao hữu bóng đá Kosy - PV Combank - 21.09.2017

Giao hữu bóng đá Kosy - PV Combank - 21.09.2017

Du lịch hè Malaysia 2017 - 26.08.2017

Du lịch hè Malaysia 2017 - 26.08.2017

Lễ giới thiệu dự án Khu dân cư đô thị Cầu Gồ - lần I - 20.08.2017

Lễ giới thiệu dự án Khu dân cư đô thị Cầu Gồ - lần I - 20.08.2017

Lễ mở bán và trao sổ đỏ dự án Khu đô thị Kosy Lào Cai - 18.06.2017

Lễ mở bán và trao sổ đỏ dự án Khu đô thị Kosy Lào Cai - 18.06.2017

Giải bóng đá Kosy Cup 2017 - 11.03.2017

Giải bóng đá Kosy Cup 2017 - 11.03.2017

Lễ giới thiệu dự án Khu đô thị Kosy Lào Cai - 26.10.2016

Lễ giới thiệu dự án Khu đô thị Kosy Lào Cai - 26.10.2016