Thư viện ảnh

Lễ giới thiệu dự án Khu dân cư đô thị Cầu Gồ - lần I - 20.08.2017

Lễ giới thiệu dự án Khu dân cư đô thị Cầu Gồ - lần I - 20.08.2017

Lễ mở bán và trao sổ đỏ dự án Khu đô thị Kosy Lào Cai - 18.06.2017

Lễ mở bán và trao sổ đỏ dự án Khu đô thị Kosy Lào Cai - 18.06.2017

Giải bóng đá Kosy Cup 2017 - 11.03.2017

Giải bóng đá Kosy Cup 2017 - 11.03.2017

Lễ giới thiệu dự án Khu đô thị Kosy Lào Cai - 26.10.2016

Lễ giới thiệu dự án Khu đô thị Kosy Lào Cai - 26.10.2016

Lễ mở bán và trao sổ đỏ dự án Khu đô thị Kosy Sông Công - 18.12.2016

Lễ mở bán và trao sổ đỏ dự án Khu đô thị Kosy Sông Công - 18.12.2016

Teambuilding Kosy - 20.08.2016

Teambuilding Kosy - 20.08.2016

Lễ mở bán và trao sổ đỏ Khu dân cư đô thị Cầu Gồ