LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN

TIN NỔI BẬT

18/12/2015

Công ty Cổ phần Kosy họp với đại diện nhân dân đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị Kosy - Bắc Giang

Công ty Cổ phần Kosy họp với đại diện nhân dân đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị Kosy - Bắc Giang

Sau cuộc họp giữa UBND thành phố Bắc Giang và Công ty Cổ phần Kosy ngày 12/12/2015 bàn về giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị Kosy - Bắc Giang. Ngày 17/12/2015, Kosy phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp thành phố Bắc Giang cùng UBND phường Xương Giang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt và đại diện các tổ dân phố phường Xương Giang để họp bàn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị Kosy - Bắc Giang.


14/12/2015

UBND thành phố Bắc Giang và Công ty Cổ phần Kosy họp bàn về giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Kosy - Bắc Giang

UBND thành phố Bắc Giang và Công ty Cổ phần Kosy họp bàn về giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Kosy - Bắc Giang

Ngày 12/12/2015, UBND thành phố Bắc Giang cùng Công ty Cổ phần Kosy đã tổ chức họp bàn, nhằm đưa ra biện pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Kosy, tại phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang.


30/09/2015

Công ty Cổ phần Kosy làm lễ động thổ Dự án Khu đô thị Kosy - Bắc Giang

Công ty Cổ phần Kosy làm lễ động thổ Dự án Khu đô thị Kosy - Bắc Giang

Ngày 29/9/2015, Công ty Cổ phần Kosy làm lễ động thổ, triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị Kosy - Bắc Giang tại phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang,tỉnh Bắc Giang.


31/07/2015

Công ty Cổ phần Kosy tiếp tục chi trả tiền giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Kosy - Sông Công

Công ty Cổ phần Kosy tiếp tục chi trả tiền giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Kosy - Sông Công

Ngày 25/7/2015, Công ty Cổ phần Kosy phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Sông Công tiếp tục chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân có diện tích đất bị thu hồi, phục vụ Dự án Khu đô thị Kosy - Sông Công.


01/07/2015

Người dân phường Bình Minh, thành phố Lào Cai nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng (lần 2) Dự án Khu đô thị Kosy - Lào Cai

Người dân phường Bình Minh, thành phố Lào Cai nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng (lần 2) Dự án Khu đô thị Kosy - Lào Cai

Ngày 29/6/2015, Công ty Cổ phần Kosy phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Lào Cai và UBND phường Bình Minh tiếp tục chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân, thuộc diện thu hồi đất trong khu vực triển khai Dự án.


15/09/2014

Hội nghị thẩm định hồ sơ Dự án Khu đô thị mới Kosy tại thành phố Bắc Giang

Hội nghị thẩm định hồ sơ Dự án Khu đô thị mới Kosy tại thành phố Bắc Giang

Ngày 11/09/2014, Sở Xây dựng và các Sở/Ban/Ngành; Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang, UBND thành phố Bắc Giang cùng Công ty Cổ phần Kosy tổ chức Hội nghị thẩm định hồ sơ dự án để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định Chấp thuận đầu tư Dự án Khu đô thị mới Kosy, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


07/03/2014

Kosy tham dự Hội nghị triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng các khu đô thị trên địa bàn TP Lào Cai

Kosy tham dự Hội nghị triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng các khu đô thị trên địa bàn TP Lào Cai

Ngày 27/2/2014, UBND TP Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn TP Lào Cai năm 2014.


10/01/2014

Họp bàn triển khai Dự án Khu đô thị Kosy - Bắc Giang

Họp bàn triển khai Dự án Khu đô thị Kosy - Bắc Giang

Ngày 09/01/2014, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang và UBND thành phố Bắc Giang cùng Công ty Cổ phần Kosy tổ chức buổi họp để trao đổi, bàn bạc phương hướng phối hợp công việc giữa các cơ quan trong việc triển khai dự án Khu đô thị Kosy - Bắc Giang.