Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KĨ THUẬT LÀM HỒ SƠ HOÀN CÔNG THU HỒI VỐN

25/03/2020

Xem thêm

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN

17/03/2020

Xem thêm

Tuyển dụng Chuyên viên GPMB - Hạn HS 31/03/2020

11/03/2020

Xem thêm

Tuyển dụng Trưởng ca/ công nhân vận hành nhà máy thủy điện - Hạn HS 31/03/2020

11/03/2020

Xem thêm

TUYỂN DỤNG KĨ SƯ ĐIỆN GIÓ - Hạn HS 31/3/2020

11/03/2020

Xem thêm

Tuyển dụng Kế toán tổng hợp - Hạn HS 31/03/2020

11/03/2020

Xem thêm