Tuyển dụng

Tuyển dụng Chuyên viên Truyền thông Thương hiệu - Hạn HS 20/12/2019

25/11/2019

Xem thêm

Tuyển dụng Kế toán tổng hợp - Hạn HS 30/11/2019

18/11/2019

Xem thêm

Tuyển dụng Giám đốc/ Phó Giám đốc quản lý kỹ thuật vận hành nhà máy thủy điện - Hạn HS 15/12/2019

14/11/2019

Xem thêm

Tuyển dụng Chuyên viên GPMB dự án Thủy điện Nậm Pạc - Lai Châu - Hạn HS 30/11/2019

13/11/2019

Xem thêm

Tuyển dụng Chuyên viên GPMB - Hạn HS 20/11/2019 (ưu tiên nữ)

24/10/2019

Xem thêm

Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Thủy điện - Hạn HS 30/10/2019

04/10/2019

Xem thêm