TUYỂN DỤNG

TIN NỔI BẬT08/02/2017

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Kế toán tổng hợp

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Kế toán tổng hợp

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển, công ty cổ phần Kosy cần tuyển dụng ứng viên có kinh nghiệm, làm việc ở vị trí Kế toán tổng hợp


05/05/2016

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Marketing

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Marketing

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển, công ty cổ phần Kosy cần tuyển dụng ứng viên có kinh nghiệm, làm việc ở vị trí Trưởng phòng Marketing


05/05/2016

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển, công ty cổ phần Kosy cần tuyển dụng ứng viên có năng lực đảm nhận vị trí Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản


05/05/2016

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Giám đốc Kinh doanh

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Giám đốc Kinh doanh

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển, công ty cổ phần Kosy cần tuyển dụng ứng viên xuất sắc đảm nhiệm vị trí Giám đốc Kinh doanh


05/10/2015

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Giám đốc Ban quản lý dự án

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Giám đốc Ban quản lý dự án

Mô tả Công việc: Thực hiện các công việc chuyên môn với vị trí Giám đốc Quản lý dự án của Công ty theo quy chế nội bộ của Công ty và theo quy định pháp luật có liên quan


05/10/2015

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Lễ tân - Hành chính

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Lễ tân - Hành chính

Mô tả công việc - Trực, nghe, trả lời và chuyển cuộc gọi điện thoại tại quầy lễ tân của Công ty.. - Tiếp khách, hướng dẫn khách đến các phòng ban, bộ phận theo yêu cầu. - Tiếp nhận các cuộc hẹn của khách hàng, đối tác, cá nhân, bộ phận trong công ty sau đó thông báo lại các cá nhân, bộ phận trong công ty. - Tiếp nhận công văn, thư từ bên ngoài gửi tới văn phòng của công ty, phân loại và chuyển đến tay người nhận.