TUYỂN DỤNG

TIN NỔI BẬT

11/10/2017

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Đáp ứng nhu cầu phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh sắp tới, Tập đoàn Kosy có nhu cầu tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thiết kế đồ họa!


23/09/2017

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH - DỰ ÁN KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ CẦU GỒ

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH - DỰ ÁN KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ CẦU GỒ

Đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và phân phối sản phẩm dự án Khu dân cư đô thị Cầu Gồ (Yên Thế - Bắc Giang), Tập đoàn Kosy tuyển dụng 05 nhân viên kinh doanh cho dự án.
08/02/2017

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Kế toán tổng hợp

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Kế toán tổng hợp

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển, công ty cổ phần Kosy cần tuyển dụng ứng viên có kinh nghiệm, làm việc ở vị trí Kế toán tổng hợp


05/05/2016

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Marketing

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Marketing

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển, công ty cổ phần Kosy cần tuyển dụng ứng viên có kinh nghiệm, làm việc ở vị trí Trưởng phòng Marketing


05/05/2016

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển, công ty cổ phần Kosy cần tuyển dụng ứng viên có năng lực đảm nhận vị trí Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản


05/05/2016

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Giám đốc Kinh doanh

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Giám đốc Kinh doanh

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển, công ty cổ phần Kosy cần tuyển dụng ứng viên xuất sắc đảm nhiệm vị trí Giám đốc Kinh doanh