Tuyển dụng

Tuyển dụng Kế toán Tổng hợp

27/03/2019

Xem thêm

Tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế

11/03/2019

Xem thêm

Tuyển Kỹ sư giám sát Công trình Thủy điện - làm việc tại Lai Châu

10/03/2019

Xem thêm

Tuyển dụng Chuyên viên đầu tư và phát triển dự án làm việc tại Lào Cai - Hạn HS 31/3/2019

10/03/2019

Xem thêm

Tuyển dụng Chuyên viên Quản lý đất đai & GPMB

01/03/2019

Xem thêm

Tuyển dụng Kỹ sư địa chất - BQLDA Thủy điện Nậm Pạc

07/12/2018

Xem thêm