Tuyển dụng

Tuyển dụng Kỹ sư kinh tế xây dựng dự án Thủy điện

07/11/2018

Xem thêm

Tuyển dụng Kỹ sư xây dựng công trình ngầm - BQLDA Thủy điện Nậm Pạc

07/11/2018

Xem thêm

Tuyển dụng Kỹ sư điện hệ thống - BQLDA Thủy điện Nậm Pạc

07/11/2018

Xem thêm

Tuyển dụng Giám đốc Marketing và Truyền thông

04/11/2018

Xem thêm

Tuyển dụng Chuyên viên Marketing

04/11/2018

Xem thêm

Tuyển dụng Chuyên viên Đầu tư phát triển dự án - làm việc tại Hà Nội

04/11/2018

Xem thêm