Tuyển dụng

Tuyển dụng Công nhân vận hành nhà máy thủy điện

11/03/2020

Xem thêm

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - HẠN HỒ SƠ 30/03/2020

11/03/2020

Xem thêm

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

03/01/2020

Xem thêm

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - HẠN HỒ SƠ 20/02/2020

03/01/2020

Xem thêm

Tuyển dụng Chuyên viên GPMB dự án Thủy điện Nậm Pạc - Lai Châu - Hạn HS 30/11/2019

13/11/2019

Xem thêm

Tuyển dụng Chuyên viên GPMB - Hạn HS 20/11/2019 (ưu tiên nữ)

24/10/2019

Xem thêm