Văn hoá doanh nghiệp

Tập đoàn Kosy khai xuân đón năm mới Kỷ Hợi 2019

12/02/2019

Xem thêm

Tết yêu thương - Tết sẻ chia - Xuân Kỷ Hợi 2019

02/02/2019

Xem thêm

TEAMBUILDING "POWER TO WIN" VÀ TINH THẦN KOSY "ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC THỬ THÁCH"

21/01/2019

Xem thêm

KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN TIÊU BIỂU NĂM 2018

21/01/2019

Xem thêm

TẬP ĐOÀN KOSY TRAO TẶNG VÀ XÂY DỰNG 02 ĐIỂM TRƯỜNG TIỂU HỌC CHO TRẺ EM XÃ NẬM XE VÀ SIN SÚI HỒ (PHONG THỔ, LAI CHÂU)

24/10/2018

Xem thêm

CBNV KOSY TRẢI NGHIỆM VÀ KHÁM PHÁ THÂM QUYẾN - QUẢNG CHÂU TRÊN ĐẤT BẠN

30/07/2018

Xem thêm