Lãnh đạo công ty

Ông Nguyễn Việt Cường
<br />Chủ tịch

Ông Nguyễn Việt Cường
Chủ tịch
Tập đoàn Kosy

Thạc sỹ Nguyễn Thị Hằng
<br />Phó Chủ tịch HĐQT

Thạc sỹ Nguyễn Thị Hằng
Phó Chủ tịch HĐQT
Tập đoàn Kosy

Tiến sỹ Nguyễn Đức Diệp
<br />Phó Tổng Giám đốc Thường trực

Tiến sỹ Nguyễn Đức Diệp
Phó Tổng Giám đốc Thường trực
Tập đoàn Kosy

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
<br />Phó Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
Phó Tổng Giám đốc
Tập đoàn Kosy

Bà Phùng Thị Hải Vân
<br />Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh

Bà Phùng Thị Hải Vân
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh
Tập đoàn Kosy

Ông Nguyễn Đức Doanh
<br />Phó Tổng Giám đốc phụ trách Thủy điện

Ông Nguyễn Đức Doanh
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Thủy điện
Tập đoàn Kosy

Thạc sỹ Đỗ Quốc Việt
<br />Phó Tổng Giám đốc phụ trách 
<br />Kỹ thuật và các ban quản lý dự án

Thạc sỹ Đỗ Quốc Việt
Phó Tổng Giám đốc phụ trách
Kỹ thuật và các ban quản lý dự án
Tập đoàn Kosy

Ông Nguyễn Tiến Hoàn
<br />Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khu vực phía Nam

Ông Nguyễn Tiến Hoàn
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khu vực phía Nam
Tập đoàn Kosy

Ông Nguyễn Thiện Phú 
<br />Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính.

Ông Nguyễn Thiện Phú
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính.
Tập đoàn Kosy

Ông Hà Sỹ Dinh 
<br />Phó TGĐ phụ trách các dự án Thủy điện tại tỉnh Điện Biên

Ông Hà Sỹ Dinh
Phó TGĐ phụ trách các dự án Thủy điện tại tỉnh Điện Biên
Tập đoàn Kosy

Ông Lương Hồng Phong 
<br />Phó TGĐ phụ trách Điện gió và Điện mặt trời

Ông Lương Hồng Phong
Phó TGĐ phụ trách Điện gió và Điện mặt trời
Tập đoàn Kosy