Năng lượng - Thủy điện

18/12/2017 - 1450898

Năng lượng gió, năng lượng mặt trời và thủy điện là một lĩnh vực hoàn toàn mới trong chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn Kosy. Đây được coi là một bước ngoặt quan trọng, bắt kịp với xu hướng phát triển chung của Việt Nam và thế giới.

Ở lĩnh vực khai thác năng lượng và sản xuất điện năng, Tập đoàn Kosy chủ trương phát triển từ 2 – 4 dự án thủy điện tại khu vực Tây Bắc với tổng công suất phát điện khoảng 30MW.

Đối với hoạt động đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, Tập đoàn Kosy cũng chủ trương xây dựng mô hình kiểu mẫu cho Việt Nam trong tương lai và phát triển mạnh nguồn năng lượng điện gió và điện mặt trời, kết hợp phát triển lưới điện thông minh đã và đang áp dụng rất thành công tại CHLB Đức.

Việc xây dựng các dự án năng lượng có ý nghĩa hết sức thiết thực, không chỉ đảm bảo doanh thu, lợi nhuận cho Tập đoàn Kosy mà còn góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.