Thư viện ảnh

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tập đoàn Kosy - 10.03.2018

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tập đoàn Kosy - 10.03.2018

Year End Party 2017 - 03.02.2018

Year End Party 2017 - 03.02.2018

Teambuilding "Kết nối lan tỏa giá trị" - 03.02.2018

Teambuilding "Kết nối lan tỏa giá trị" - 03.02.2018

Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và mục tiêu, kế hoạch năm 2018 - 03.02.3018

Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và mục tiêu, kế hoạch năm 2018 - 03.02.3018

Lễ mở bán dự án Khu đô thị Kosy Sông Công - 21.01.2018

Lễ mở bán dự án Khu đô thị Kosy Sông Công - 21.01.2018

Lễ mở bán và trao sổ đỏ Khu dân cư đô thị Cầu Gồ - 14.01.2018

Lễ mở bán và trao sổ đỏ Khu dân cư đô thị Cầu Gồ - 14.01.2018

Lễ ký kết phân phối dự án Khu đô thị Kosy Sông Công - 14.12.2017

Lễ ký kết phân phối dự án Khu đô thị Kosy Sông Công - 14.12.2017

Lễ giới thiệu dự án Khu dân cư đô thị Cầu Gồ - lần II - 19.11.2017

Lễ giới thiệu dự án Khu dân cư đô thị Cầu Gồ - lần II - 19.11.2017

Tập đoàn Kosy bổ nhiệm Tổng Giám đốc Hoàng Hà Phương - 09.11.2017

Tập đoàn Kosy bổ nhiệm Tổng Giám đốc Hoàng Hà Phương - 09.11.2017

Lễ công bố đầu tư phát triển ứng dụng thương mại điện tử BTL Technology Việt Nam - 03.11.2017

Lễ công bố đầu tư phát triển ứng dụng thương mại điện tử BTL Technology Việt Nam - 03.11.2017

Giao hữu bóng đá Kosy - PV Combank - 21.09.2017

Giao hữu bóng đá Kosy - PV Combank - 21.09.2017

Du lịch hè Malaysia 2017 - 26.08.2017

Du lịch hè Malaysia 2017 - 26.08.2017