Xây dựng

18/12/2017 - 423450

Ở lĩnh vực Xây dựng, ngoài thi công các dự án Khu đô thị mới, Tập đoàn Kosy còn triển khai thực hiện nhiều công trình giao thông, thủy lợi, viễn thông tại nhiều địa phương.

Đối với các dự án đã triển khai phát triển thành công như dự án Khu đô thị Kosy Lào Cai, Khu đô thị Kosy Sông Công,... Tập đoàn Kosy đều phát triển từ giai đoạn lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập dự toán, khảo sát sây dựng, thiết kế thi công, giám sát thi công, quản lý dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu trực tiếp,... và thi công tới khi dự án hoàn tất, bàn giao sản phẩm bất động sản cho khách hàng.

Với hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, các công trình, dự án do Tập đoàn Kosy làm chủ đầu tư và thi công luôn đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, thỏa mãn kỳ vọng của đối tác, chính quyền và khách hàng.