Kosy

10 sự kiện nổi bật năm 2017 – Kosy Group

Ngày 21/09/2017

Nhiều sự kiện lớn đã diễn ra, góp phần ghi dấu ấn thương hiệu của Tập đoàn Kosy trong lòng các đối tác, khách hàng và thị trường. Các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính, tiến độ và chất lượng triển khai dự án,…đều hết sức khả quan. Đặc biệt, năm 2017 là năm đột phá về việc phát triển, củng cố và kiện toàn đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn tốt, quyết tâm cao và đoàn kết. Đây sẽ là nền tảng để Tập đoàn có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

 

Chia sẻ: