Kosy
Ngày 29/01/2024
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu NHT2-TB.01 – Dự án TĐ Nậm He Thượng 2

1.      Gói thầu: Cung cấp thiết bị cơ điện và các dịch vụ kỹ thuật –  Dự án thủy điện Nậm He Thượng 2 2.      Địa điểm: huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 3.      Thời gian bán hồ sơ chào giá: Từ ngày 29/01/2024 đến 17h00’ ngày 15/3/2024. 4. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 09h ngày 20/3/2024. 5. Thời gian mở hồ sơ […]

Ngày 29/01/2024
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu PVS1-TB.01 – Dự án TĐ Pa Vây Sử 1

1.      Gói thầu: Cung cấp thiết bị cơ điện và các dịch vụ kỹ thuật – Dự án thủy điện Pa Vây Sử 2.      Địa điểm: huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 3.      Thời gian bán hồ sơ chào giá: Từ ngày 29/01/2024 đến 17h00’ ngày 15/3/2024. 4. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 09h ngày 20/3/2024. 5. Thời gian mở hồ […]

Ngày 19/12/2023
Thư mời chào giá cạnh tranh các gói thầu TCXD-05 và TCXD-06. Dự án TĐ Tả Páo Hồ 1B

1.      Gói thầu:      –  TCXD-05:  Thi công xây dựng các hạng mục công trình cụm đầu mối gồm: Đập dâng, đập tràn, cống xả cát, cửa nhận nước, đê quây.      –  TCXD-06: Thi công xây dựng các hạng mục công trình gồm: Đường ống áp lực, nhà máy thủy điện và kênh xả, trạm biến […]

Ngày 18/12/2023
Thư mời chào giá cạnh tranh các gói thầu TV-02 và TV-25 cho Dự án TĐ Tả Páo Hồ 1A và Dự án TĐ Tả Páo Hồ 1B

1.      Gói thầu:      –  TV-02:  Mô tả địa chất hố móng.      –  TV-25: Thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm tra chất lượng cấu kiện xây dựng 2.      Dự án: Thủy điện Tả Páo Hồ 1A và Thủy điện Tả Páo Hồ 1B. 3.      Địa điểm: huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 4.      Thời gian phát hành hồ sơ chào […]

Ngày 28/11/2023
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu Thi công HTKT và Cây Xanh Dự án TK16-Lào Cai

1.    Tên gói thầu XL.02: Thi công hạ tầng kỹ thuật (Giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải) GĐ1; gói thầu XL.05: Thi công cây xanh giai đoạn 1 2.   Dự án:  Tiểu khu đô thị mới số 16, thành phố Lào Cai. 3.   Địa điểm: Phường Xuân Tăng, TP.Lào Cai – tỉnh Lào Cai. 4.  Thời gian phát hành hồ sơ […]

Ngày 24/10/2023
Thư mời thầu – Gói thầu CCDV Bảo hiểm – Dự án Thủy điện Tả Páo Hồ 1A, Thủy điện Tả Páo Hồ 1B

1.      Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm rủi ro trong Xây dựng và lắp đặt Thiết bị 2.      Dự ánThủy điện Tả Páo Hồ 1A (công suất 13,5MW), Thủy điện Tả Páo Hồ 1B (công suất 10,5MW) 3.      Địa điểm: Mồ Sì San, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 4.      Hình thức lựa chọn nhà […]

Ngày 16/10/2023
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu TCXD-08: Thi công xây lắp đường dây 110kV – DATĐ Mường Tùng

1.      Gói thầu TCXD-08: Thi công xây lắp đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Mường Tùng vào lưới điện Quốc Gia. 2.      Dự án: Thủy điện Mường Tùng. 3.      Địa điểm: huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. 4.      Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: Từ ngày 16/10/2023. 5.   Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 16h ngày 22/11/2023. (chi tiết xem trong […]

Ngày 28/09/2023
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu TPH1B-TB.02: Thiết bị cơ khí thủy công – DATĐ Tả Páo Hồ 1B

1.      Gói thầu TPH1B-TB.02:  Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh các thiết bị cơ khí thủy công . 2.      Dự án: Thủy điện Tả Páo Hồ 1B. 3.      Địa điểm: huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 4.      Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: Từ ngày 27/9/2023. 5.   Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 16h ngày 31/10/2023. (chi tiết xem trong thư […]