Kosy
Ngày 28/12/2022
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu TPH1B-TB.01: Cung cấp thiết bị cơ điện và các dịch vụ kỹ thuật. Dự án TĐ Tả Páo Hồ 1B

1. Gói thầu TPH1B-TB.01:  Cung cấp thiết bị cơ điện và các dịch vụ kỹ thuật. 2. Dự án: Thủy điện Tả Páo Hồ 1B. 3. Địa điểm: tỉnh Lai Châu. 4. Thời gian bán hồ sơ chào giá: Từ ngày 28/12/2022 đến 17h00’ ngày 06/3/2023. 5. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 09h ngày 09/3/2023. 6. Thông tin liên hệ: Mr Huy 0983.452.675 | huypq@kosy.vn

Ngày 22/12/2022
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu TPH1A-TB.01: Cung cấp thiết bị cơ điện và các dịch vụ kỹ thuật. Dự án thủy điện Tả Páo Hồ 1A

1. Gói thầu TPH1A-TB.01:  Cung cấp thiết bị cơ điện và các dịch vụ kỹ thuật. 2. Dự án: Thủy điện Tả Páo Hồ 1A. 3. Địa điểm: tỉnh Lai Châu. 4. Thời gian bán hồ sơ chào giá: Từ ngày 22/12/2022 đến 17h00’ ngày 24/02/2023. 5. Thời gian nhận  hồ sơ chào giá: Trước 09h ngày 28/2/2023. 6. Thông tin liên hệ: Mr Huy 0983.452.675 | […]

Ngày 03/03/2022
Tư vấn thẩm tra Nghiên cứu khả thi – Thiết kế cơ sở cho các dự án

1.      Tên gói thầu:Tư vấn thẩm tra Nghiên cứu khả thi – Thiết kế cơ sở cho các dự án sau:  Dự án thủy điện Nậm He Thượng 1;  Dự án thủy điện Nậm He Thượng 2;  Dự án thủy điện Nậm He Hạ; 2.      Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện Mường Tùng […]

Ngày 01/03/2022
Mời thầu TK – 07: Khảo sát, thiết kế đường dây đấu nối 110kV

1.      Tên gói thầu: TK – 07: Khảo sát, thiết kế đường dây đấu nối 110kV cho các dự án sau: 2.      Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần điện Mường Tùng 3.      Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh 3.      Thời gian và hình thức phát hành HSYC: Từ ngày 01/03/2022 […]

Ngày 23/02/2022
Gói thầu tư vấn thẩm tra Thiết kế cơ sở, thẩm tra Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán, thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán

Tên gói thầu: Tư vấn thẩm tra Thiết kế cơ sở, thẩm tra Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán, thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán (bao gồm cả thẩm tra thiết kế công nghệ Nhà máy và thiết kế chế tạo phần thiết bị cơ khí thủy công) […]

Ngày 18/02/2022
Mời thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ điện nhà máy Thủy điện Mường Tùng

1. Tên gói thầu: TB-03: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ điện nhà máy  – Loại gói thầu:              Xây lắp        Mua sắm hàng hóa          Tư vấn     Phi tư vấn       Hỗn hợp x  – Nội dung chính của gói thầu: Phạm vi công việc của gói thầu này bao gồm trọn gói: Công tác thiết kế, […]