Kosy
logo_KOSYGROUP
Ban lãnh đạo
Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
Bà NGUYỄN THỊ HẰNG
Phó Chủ tịch
Ông NGUYỄN ĐỨC DIỆP
Phó Tổng Giám đốc Thường trực
Ông NGUYỄN VIỆT THUNG
Phó Tổng Giám phụ trách Phát triển dự án
Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Tây Bắc
Ông ĐỖ QUỐC VIỆT
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật và các Ban QLDA Bất động sản
Ông NGUYỄN TIẾN HOÀN
Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực phía Nam
Bà PHÙNG THỊ HẢI VÂN
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh
Ông NGUYỄN ĐỨC DOANH
Phó Tổng Giám đốc Thủy điện 1, phụ trách các dự án Thủy điện tại Lai Châu và một số tỉnh thành khác
Ông HÀ SỸ DINH
Phó Tổng Giám đốc Thủy điện 2, phụ trách các dự án Thủy điện tại Điện Biên và một số tỉnh thành khác
Ông LƯƠNG HỒNG PHONG
Phó Tổng Giám đốc phụ trách các dự án Điện gió và Điện mặt trời