Kosy

8/3 và một nửa dịu dàng của Kosy Group

Ngày 08/03/2017

Ngày 8/3 luôn là một ngày hội dành để tôn vinh những người phụ nữ, và với Tập đoàn Kosy, 8/3 cũng là ngày được dành để tôn vinh những CBNV – một nửa dịu dàng của Kosy Group!

Tiến sĩ Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch Tập đoàn Kosy đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới các CBNV nữ, đồng thời ghi nhận sự đóng góp lớn lao của chị em đối với sự phát triển của Tập đoàn.

Mong rằng trong thời gian tới, các chị em sẽ tiếp tục phát huy tinh thần ngày Quốc tế Phụ nữ để đóng góp nhiều hơn nữa vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, chung sức chung lòng cùng xây dựng Tập đoàn Kosy phát triển bền vững.

Chia sẻ: