Kosy

Bổ nhiệm Phó Ban Kiểm soát Tập đoàn Kosy

Ngày 02/02/2017

Sinh năm 1980 và gia nhập Tập đoàn Kosy từ tháng 02/2017, Bà La Ngọc Anh đã thể hiện được sự hòa nhập và khả năng bao quát sắc bén, nắm bắt được mấu chốt của các vấn đề, nhất là những tồn đọng cần tháo gỡ cũng như có những đóng góp tích cực vào công tác cải tiến, cải thiện các quy trình vận hành doanh nghiệp,… từ đó tạo dựng được sự tin tưởng đối với Ban lãnh đạo và đồng nghiệp trong Tập đoàn Kosy.

Chủ tịch HĐQT/TGĐ Nguyễn Việt Cường trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng bà La Ngọc Anh –

Tân Phó ban kiểm soát Tập đoàn Kosy.

Từng có 4 năm làm Kế toán tổng hợp trong lĩnh vực tư vấn thiết kế tại Liên doanh Tập đoàn Lilama Việt Nam, hơn 07 năm làm quản lý tài chính và hành chính các dự án phát triển thuộc các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam, và gần 02 năm làm Kế toán trưởng doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, với năng lực đã được khẳng định cùng kinh nghiệm đã được tích lũy, trên cương vị mới – Phó Ban kiểm soát Tập đoàn Kosy, Bà La Ngọc Anh sẽ phát huy được thế mạnh của mình, khẳng định sâu sắc hơn vai trò và sự tham gia của Ban kiểm soát trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Là bộ phận đại diện cho Hội đồng cổ đông giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và quản lý điều hành công ty, Ban kiểm soát có vị trí và vị thế độc lập trong cơ cấu bộ máy tổ chức của Tập đoàn. Với chức năng là kiểm soát, giám sát, toàn bộ hệ thống tài chính và việc thực hiện các quy chế, quy trình và các tiêu chuẩn đo lường chất lượng,… cũng như thẩm định các báo cáo tình hình kinh doanh, có quyền kiểm tra bất thường hoặc can thiệp vào hoạt động công ty khi cần,… Ban kiểm soát có nhiệm vụ đôn đốc các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đi đúng hướng, đúng quy trình, đảm bảo chất lượng thi công dự án,… hướng tới hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Do đó, với trách nhiệm cùng kỳ vọng từ Ban lãnh đạo Tập đoàn, Bà La Ngọc Anh sẽ cùng các thành viên Ban kiểm soát góp phần kiện toàn hệ thống, đóng góp vào sự phát triển chung của Tập đoàn trong thời gian tới.

 

Chia sẻ: