Kosy

Công ty Cổ phần Kosy gặp mặt đầu xuân 2011

Ngày 21/01/2011

Thay mặt ban lanh đạo, Chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Việt Cường đã chúc CBCNV một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành công mới trong công tác.

Sau bài phát biểu chúc Tết của Chủ tịch HĐQT là những khoảnh khắc trang trọng, tôn vinh người lao động, những con người  đã cống hiến vì sự  phát triển chung của công ty.

Gặp mặt đầu xuân là một cơ hội để người lao động gần gũi, gắn bó với nhau hơn, vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.

Hình ảnh buổi gặp mặt đầu xuân:

                                                                                                                                                            

                                         

                                                                                               

 

Chia sẻ: