Kosy

Công ty Cổ phần Kosy họp với đại diện nhân dân đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị Kosy – Bắc Giang

Ngày 21/09/2018

Sau cuộc họp giữa UBND thành phố Bắc Giang và Công ty Cổ phần Kosy ngày 12/12/2015 bàn về giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị Kosy – Bắc Giang. Ngày 17/12/2015, Kosy phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp thành phố Bắc Giang cùng UBND phường Xương Giang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt và đại diện các tổ dân phố phường Xương Giang để họp bàn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị Kosy – Bắc Giang.

Đến dự Hội nghị có: Lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp thành phố Bắc Giang; Thường trực: Đảng ủy, HĐND, UBND phường Xương Giang; Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và Trưởng các tổ chức chính trị – xã hội phường; Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Tổ phó, Trưởng ban công tác Mặt trận các tổ dân phố của phường.

Đoàn cán bộ Công ty Cổ phần Kosy tham dự Hội nghị có: Tiến sĩ Nguyễn Đức Diệp – Phó Tổng giám đốc thường trực; ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Tổng giám đốc cùng các cán bộ quản lý, kỹ thuật Ban quản lý Dự án Khu đô thị Kosy – Bắc Giang.

Tại Hội nghị, đại diện Công ty Cổ phần Kosy đã thông báo kế hoạch triển khai thực hiện Dự án; khẳng định Công ty sẽ tập trung cao nhất mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng toàn bộ Dự án. Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp thành phố Bắc Giang cũng đã thông tin về chính sách của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ Dự án Khu đô thị mới Kosy, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang.

Đại diện cho nhân dân tham dự cuộc họp đã đặt ra rất nhiều câu hỏi. Lãnh đạo Công ty Cổ phần Kosy cùng lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp thành phố Bắc Giang đã giải đáp rõ ràng, đầy đủ tất cả những câu hỏi đặt ra để người dân hiểu và thông suốt về chính sánh trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Hội nghị đã thống nhất: Cán bộ chủ chốt và đại diện các tổ dân phố phường Xương Giang sẽ tập trung tuyên truyền, giải thích rõ quy định của Nhà nước trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đến từng người dân có đất trong khu vực Dự án còn có ý kiến thắc mắc, để người dân đồng thuận và sớm giao mặt bằng cho Công ty đẩy nhanh thi công xây dựng hạ tầng theo đúng tiến độ đề ra.

Chia sẻ: