Kosy

Công ty Cổ phần Kosy thành lập Công đoàn và bổ nhiệm cán bộ

Ngày 15/09/2009

Ngày 15/09/2009, tại văn phòng Công ty Cổ phần Kosy (Hà Nội) đã tổ chức cuộc họp gồm các nội dung chính: Báo cáo sơ lược tình hình hoạt động quý 3, thành lập tổ chức Công đoàn và bổ nhiệm chức danh cho một số cán bộ chủ chốt của Công ty.
Tham gia cuộc họp có GS.TS Ngô Đức Cát, Ban lãnh đạo và các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Kosy.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kể từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và dân tộc, đã tổ chức, vận động công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì lợi ích hợp pháp người lao động. Tiếp thu truyền thống tốt đẹp đó, Công ty Cổ phần Kosy đã được Ban thường vụ liên đoàn lao động quận Cầu Giấy giúp đỡ, hướng dẫn và cho phép thành lập Công đoàn cơ sở lâm thời tại Công ty.
Sự ra đời của Công đoàn cơ sở tại Kosy góp phần thể hiện chủ trương, chế độ, chính sách nhân sự của Ban lãnh đạo. Song song với việc chăm lo các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, BLĐ công ty luôn chú trọng quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của CNVCLĐ, tìm cách cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, đời sống và phúc lợi của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội lành mạnh trong toàn Công ty.

Cũng tại cuộc họp, BLĐ đã xét duyệt và bổ nhiệm một số cán bộ giữ vai trò quan trọng trong đội ngũ quản lý của Công ty, cụ thể:

Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thịnh giữ chức trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kosy trong lĩnh vực Xây dựng.

                 

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường trao quyết định bổ nhiệm bổ nhiệm ông Đỗ Đức Mạnh giữ chức phó trưởng phòng Xây dựng Công ty Cổ phần Kosy.

                

Bổ nhiệm ông Lê Tiến Đức hiện đang giữ chức Phó trưởng phòng Khoáng sản Công ty Cổ phần Kosy kiêm giữ chức

quản trị, điều hành website công ty.

                         

Bổ nhiệm bà Trần Thị Nga phụ trách Công đoàn lâm thời Công ty Cổ phần Kosy.   

Cuộc họp kết thúc tốt đẹp với sự đồng thuận cao của các cán bộ công nhân viên Công ty.
Chia sẻ: