Kosy

Gói thầu tư vấn thẩm tra Thiết kế cơ sở, thẩm tra Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán, thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán

Ngày 23/02/2022

  1. Tên gói thầu: Tư vấn thẩm tra Thiết kế cơ sở, thẩm tra Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán, thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán (bao gồm cả thẩm tra thiết kế công nghệ Nhà máy và thiết kế chế tạo phần thiết bị cơ khí thủy công) cho các dự án sau:

         –  Dự án thủy điện Pa Vây Sử 1;

         –  Dự án thủy điện Pa Vây Sử 2;

         –  Dự án thủy điện Tả Páo Hồ 1A;

         –  Dự án thủy điện Tả Páo Hồ 1B;

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện HPL

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh

4. Thành phần hồ sơ chào giá: 01 bản gốc và USB chứa các file, bao gồm:

–  Hồ sơ năng lực của công ty,

–  Thư chào giá cho từng dự án (bao gồm dự toán chi phí, tiết độ thực hiện, sản phẩm giao nộp,…).

5.  Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ chào giá

– Thời gian: từ ngày 23/02/2022 đến 16h30 ngày 09/03/2022

– Địa điểm: Văn phòng giao dịch tại Tầng 9, tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Chia sẻ: