Kosy

Kế hoạch phát triển của Công ty Cổ phần Kosy trong năm 2009

Ngày 01/01/2009

Từ quý 2/2008 đến cuối năm, do lạm phát của nền kinh tế đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Kosy. Tuy nhiên, Kosy vẫn tăng trưởng cao và cố gắng năm 2009 đạt mức tăng trưởng vượt bậc so với năm 2008.
 
HĐQT đã đề ra các giải pháp chung cho Công ty để đối phó với tình hình kinh tế trong năm 2009 và định hướng trong những năm tiếp theo, cụ thể: 
 
+ Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông đã đầu tư vào công ty, hoàn thành các trách nhiệm đã được Đại hội Cổ đông thông qua
+ Tối đa hóa hiệu quả hoạt động của Công ty
+ Trở thành doanh nghiệp mạnh trong ngành khai thác khoáng sản, pháp lý, xây dựng…
+ Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chế độ trách nhiệm, ban hành cơ chế điều hành, cơ chế phân phối lợi ích và hoạt động của Công ty để nâng cao trách nhiệm và khuyến khích người lao động, cổ đông đóng góp xây dựng công ty ngày càng phát triển
+ Liên doanh, liên kết với một số tổ chức, doanh nghiệp để thành lập công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản
+ Thường xuyên nâng cao đào tạo trình độ quản lý, chuyên môn và tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân viên cùng với việc đầu tư thiết bị công nghệ tiên tiến và sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả sản xuất
+ Chuyển dịch cơ cấu của Công ty theo hướng đa năng, đa dạng hóa sản phẩm nhằm giải quyết đủ việc làm cho người lao động và đạt hiệu quả kinh tế cao
 
Với từng lĩnh vực Ban lãnh đạo có các giải pháp và định hướng cụ thể:
 
–  Khai thác khoáng sản:
 
Tập trung đầu tư, đưa vào khai thác thêm một số mỏ quặng phục vụ kịp thời cho các ngành sản xuất có liên quan, có kế hoạch cụ thể cho từng dự án.
+ Nhanh chóng triển khai hoạt động khai thác, chế biến mỏ đá Bazan Kỳ Sơn, Hòa Bình
+ Thực hiện các hoạt động đầu tư, thăm dò tại Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái…
+ Vượt mức kế hoạch, vượt trội về chất lượng nhân sự cũng như doanh thu
+ Đẩy nhanh hoạt động khai thác Feldspar tại Lào Cai, cung cấp nhu cầu nguyên liệu cho các nhà máy gốm sứ trên địa bàn cả nước
 
– Giáo dục & Đào tạo:
 
+ Thành lập Trường THCN tại Hà Nội
+ Phát triển Giáo dục & Đào tạo gấp 2 đến 3 lần năm 2008
+ Xây dựng mối liên kết với nhiều trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài nước
+ Xây dựng một bộ máy làm việc chuyên nghiệp
 
– Tư vấn pháp lý:
 
+ Tư vấn, hỗ trợ người dân thực hiện các nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định của pháp luật
+ Phát triển thêm nhiều chi nhánh tại các tỉnh thành, nâng cao uy tín, đưa Kosy trở thành nơi tin cậy trong hoạt động tố tụng, hỗ trợ khách hàng….
 
– Xây dựng:
 
Sau khi nghiệm thu một số công trình tại tỉnh Quảng Trị, Hà Nội… lĩnh vực Xây dựng của Kosy sẽ tiếp tục triển khai các công trình cũ và tiến hành đầu tư thêm các công trình cũng trên địa bàn Hà Nội cùng một số tỉnh trên địa bàn cả nước.       
Chia sẻ: