Kosy

Khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu năm 2018

Ngày 21/02/2018

Và thành công đó ghi nhận sự đóng góp không mệt mỏi của đội ngũ nhân sự chất lượng, đoàn kết, giàu nhiệt huyết từ ban lãnh đạo, các cán bộ quản lý đến cán bộ nhân viên trong toàn Tập đoàn. Tất cả tạo nên sức mạnh kế thừa, là động lực để người Kosy phát huy các giá trị bền vững, hướng tới các mục tiêu chung của Tập đoàn.

Trong khuôn khổ “Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và công bố chiến lược hành động năm 2019”, Tập đoàn Kosy đã tổ chức tôn vinh, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu của Tập đoàn trong năm 2018.

CHÚC MỪNG VÀ CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC ANH CHỊ!!!!

MONG RẰNG, CÁC ANH CHỊ SẼ LUÔN GIỮ VỮNG NHIỆT HUYẾT VÀ ĐÓNG GÓP NHIỀU HƠN NỮA VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KOSY TRONG TƯƠNG LAI!

Chia sẻ: