Kosy

Mời thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ điện nhà máy Thủy điện Mường Tùng

Ngày 18/02/2022

1. Tên gói thầu: TB-03: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ điện nhà máy

 – Loại gói thầu:

             Xây lắp        Mua sắm hàng hóa          Tư vấn     Phi tư vấn       Hỗn hợp x

 – Nội dung chính của gói thầu: Phạm vi công việc của gói thầu này bao gồm trọn gói: Công tác thiết kế, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh, đào tạo, chuyển giao công nghệ, bàn giao…đảm bảo Nhà máy điện vận hành bình thường, phát điện lên lưới điện Quốc gia.

(Nội dung công việc chi tiết được thể hiện trong hồ sơ yêu cầu chào giá)

  – Thời gian thực hiện hợp đồng: < 15 tháng

2. Tên dự án: Thủy điện Mường Tùng

3. Nguồn vốn: Chủ đầu tư tự có và vốn vay thương mại

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh rộng rãi trong nước và quốc tế

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, 1 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: tháng 02 năm 2022 đến trước 14 giờ00, ngày 31 tháng 3 năm 2022..

7. Địa điểm phát hành HSMT: Tầng 9, tòa nhà Hội Nhà Báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ

9. Bảo đảm dự thầu: 6.000USD hoặc 140.000.000VNĐ (sáu nghìn Đô la Mỹ hoặc một trăm bốn mươi triệu Việt Nam đồng).

10. Thời điểm đóng thầu 14 giờ 00, ngày 31 tháng 3 năm 2022

11. Thời điểm mở hồ sơ chào giá: 15 giờ 00, ngày 31 tháng 3 năm 2022

Chia sẻ: