Kosy

Mời thầu TK – 07: Khảo sát, thiết kế đường dây đấu nối 110kV

Ngày 01/03/2022

1.      Tên gói thầu: TK – 07: Khảo sát, thiết kế đường dây đấu nối 110kV cho các dự án sau:

2.      Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần điện Mường Tùng

3.      Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh

3.      Thời gian và hình thức phát hành HSYC: Từ ngày 01/03/2022 đến ngày 22/03/2022, Chủ đầu tư gửi miễn phí file mềm HSYC cho các Nhà thầu.

4.      Thành phần hồ sơ chào giá: 01 bản gốc + 02 bản sao và USB chứa các file:

5.      Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ chào giá

– Thời gian: từ ngày 01/03/2022 đến 16h00 ngày 22/03/2022

– Địa điểm: Văn phòng giao dịch tại Tầng 9, tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội.

Chia sẻ: