Kosy

Tác phong làm việc tại Công ty Cổ phần Kosy

Ngày 21/06/2011

Công ty Cổ phần Kosy đang ngày càng hoàn thiện về mọi mặt để trở thành một đơn vị hoạt động đa ngành, phát triển nhanh, bền vững.

Để vươn đến những chuẩn mực đó: Công ty đã đề ra nội quy – quy chế về thực hiện văn hóa công sở cho toàn thể CB – NV tại văn phòng Hà Nội và các chi nhánh, đơn vị thành viên tại các tỉnh.
– Về tác phong làm việc: Thể hiện tác phong chuyên nghiệp của cán bộ có tri thức, có văn hóa, toát lên vẻ chững chạc, văn minh và lịch sự.
– Về giờ giấc: Công ty áp dụng thời giờ làm việc tuân thủ theo Bộ luật Lao động hiện hành để phù hợp với các cơ quan, đối tác khi đi giao dịch.
– Về trang phục: Công ty có quy định cụ thể về trang phục cho CB – NV nam nữ tương thích theo các mùa trong năm để kết hợp hài hòa.
Cụ thể:
+ Đối với nam: Mặc Comple, áo sơ mi, thắt caravat, quần vải, đi xăng đan hoặc giầy da.
+ Đối với nữ: Váy công sơ hoặc quần áo sơ mi, đi xăng đan hoặc giầy da.
+ Về cách thức quản trị: Lãnh đạo công ty áp dụng phương pháp quản trị theo mục tiêu (Management By Objectives – MBO).
Đây là phương pháp phù hợp với mục tiêu, chiến lược và kế hoạch phát triển cuả công ty. Trong đó mỗi thành viên, mỗi bộ phận luôn đề ra mục tiêu phấn đấu cho cá nhân, bộ phận mình và cam kết thực hiện các mục tiêu đã đề ra.
Một số hình ảnh về văn hóa Kosy:
          1. Một cuộc họp trực tuyến giữa Công ty Cổ phần Kosy tại Hà Nội với các đơn vị thành viên tại các tỉnh:   

           

          

            

           2. Hình ảnh một số phòng ban làm viêc: 

               

              

               

               

               

                

             3. Một số hình ảnh tại tiệc sinh nhật CB – NV tại văn phòng Công ty Cổ phần Kosy:

                 

                 

Chia sẻ: