Kosy

Tập đoàn Kosy khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu năm 2018

Ngày 10/01/2020

Năm 2018 qua đi ghi dấu ấn nhiều sự kiện quan trọng, thể hiện sự đổi thay và phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn Kosy sau hơn 10 năm tạo dựng chỗ đứng trên thị trường.

Và thành công đó ghi nhận sự đóng góp không mệt mỏi của đội ngũ nhân sự chất lượng, đoàn kết, giàu nhiệt huyết từ ban lãnh đạo, các cán bộ quản lý đến cán bộ nhân viên trong toàn Tập đoàn. Tất cả tạo nên sức mạnh kế thừa, là động lực để người Kosy phát huy các giá trị bền vững, hướng tới các mục tiêu chung của Tập đoàn.

Trong khuôn khổ “Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và công bố chiến lược hành động năm 2019”, Tập đoàn Kosy đã tổ chức tôn vinh, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu của Tập đoàn trong năm 2018.

Tiến sĩ Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch Tập đoàn trao bằng khen và tặng hoa chúc mừng Lãnh đạo tiêu biểu Tập đoàn Kosy năm 2018 – Tiến sĩ Nguyễn Đức Diệp – Phó TGĐ và Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó TGĐ.

Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Việt Cường trao giấy khen và tặng hoa chúc mừng các tập thể tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2018.

Bà Nguyễn Thị Hằng – Phó Chủ tịch HĐQT tặng giấy khen và chúc mừng các cán bộ quản lý tiêu biểu của Tập đoàn Kosy năm 2018.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Diệp – Phó TGĐ Tập đoàn Kosy tặng giấy khen và chúc mừng các cá nhân tiêu biểu của Tập đoàn Kosy năm 2018!

Chia sẻ: