Kosy

Tập đoàn Kosy khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu năm 2019

Ngày 13/01/2020

Và thành công đó ghi nhận sự đóng góp không mệt mỏi của đội ngũ nhân sự chất lượng, đoàn kết, giàu nhiệt huyết từ ban lãnh đạo, các cán bộ quản lý đến cán bộ nhân viên trong toàn Tập đoàn. Tất cả tạo nên sức mạnh kế thừa, là động lực để người Kosy phát huy các giá trị bền vững, hướng tới các mục tiêu chung của Tập đoàn.

Trong khuôn khổ “Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và công bố chiến lược hành động năm 2020”, Tập đoàn Kosy đã tổ chức tôn vinh, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu của Tập đoàn trong năm 2019.

Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Việt Cường trao giấy khen và tặng hoa chúc mừng các tập thể tiêu biểu trong hoạt động

sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2019.

Bà Nguyễn Thị Hằng – Phó Chủ tịch HĐQT tặng giấy khen và chúc mừng các cán bộ quản lý tiêu biểu của

Tập đoàn Kosy năm 2019.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Diệp – Phó TGĐ Tập đoàn Kosy tặng giấy khen và chúc mừng các cá nhân tiêu biểu của Tập đoàn Kosy năm 2019.

Chia sẻ: