Kosy

Tập đoàn Kosy ủng hộ 500 triệu đồng xây dựng đường nông thôn mới tại Lạng Sơn

Ngày 20/08/2019

Ngày 19/8/2019, hưởng ứng lời kêu gọi vận động ủng hộ phong trào làm đường giao thông nông thôn trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại Lạng Sơn, Tập đoàn KOSY đã trao tặng UBND tỉnh Lạng Sơn 500 triệu đồng.

Chung tay cùng lãnh đạo và bà con nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát triển nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động nhiều ý nghĩa thể hiện sự chung tay của doanh nghiệp góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Đối với Tập đoàn KOSY, việc làm này đồng thời cũng thể hiện trách nhiệm xã hội, việc chung tay cùng cộng đồng luôn được xác định là trách nhiệm song hành với các hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó, thể hiện nghĩa cử cao đẹp cũng như tấm lòng, tình cảm và trách nhiệm của người KOSY đối với cộng đồng, chung tay hướng tới kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn.

Chia sẻ: