Kosy

Team building “Power to win” và tinh thần Kosy “Đồng hành chinh phục thử thách”

Ngày 22/01/2019

“Đoàn kết là sức mạnh. Khi có tinh thần đồng đội và sự hợp tác thì có thể đạt được những điều tuyệt vời” – Mattie Stepanek.

Và trên hành trình phát triển của Tập đoàn Kosy, đoàn kết được xác định là một trong những giá trị cốt lõi quan trọng nhất, bởi khi đồng lòng, hiệu ứng đồng đội sẽ chuyển hóa, tạo ra sức mạnh tập thể và trở thành động lực chinh phục để người Kosy cùng nhau hướng tới những mục tiêu chung lớn nhất của Tập đoàn.

Tinh thần ấy đã tỏa sáng rực rỡ trong teambuilding “Đồng hành chinh phục thử thách” diễn ra ngày 12/1/2019 tại Thảo Viên Resort (Hà Nội).

Chia sẻ: