Kosy

Thông báo gia hạn Gói thầu: Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng – Dự án TĐ Tả Páo Hồ 1A và Tả Páo Hồ 1B

Ngày 14/09/2023

Gói thầu: Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi diện tích đất của dự án nhà máy thủy điện Tả Páo Hồ 1A.

1.      Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá: từ ngày 02/8/2023.

2.      Thời gian nhận hồ sơ chào giá: đến 16h00’ ngày 08/9/2023.

3.      Thời gian gia hạn nhận hồ sơ chào giá: đến 16h00’ ngày 22/9/2023.

4. Thông tin liên hệ: Mr Huy 0983.452.675 | huypq@kosy.vn

Chia sẻ: