Kosy

Thông báo v/v: Thay đổi mẫu con dấu mới của Công ty CP Kosy

Ngày 14/10/2019

Nhằm đảm bảo chuẩn nhận diện thương hiệu, đáp ứng yêu cầu của các giao dịch phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, từ ngày 14/10/2019, Công ty Cổ phần Kosy chính thức đổi sang mẫu dấu doanh nghiệp mới. Cụ thể như sau:

Mẫu dấu doanh nghiệp cũ:

Mẫu dấu doanh nghiệp mới có hiệu lực từ 14/10/2019:

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO!!!!

Chia sẻ: