Kosy

Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu TCXD-04 và gói thầu TCXD-05. Dự án thủy điện Tả Páo Hồ 1A

Ngày 18/09/2023

1.      Gói thầu:

– Gói thầu TCXD-04: Thi công xây dựng cụm công trình đầu mối đập A1, cửa nhận nước và cụm công trình đập, ống chuyển nước A4.

– Gói thầu TCXD-05: Thi công xây dựng cụm công trình đầu mối, kênh dẫn đập A3 và cụm công trình đầu mối, kênh dẫn đập A2; Nhà máy thủy điện, trạm OPY, kênh xả .

2.      Dự án: Thủy điện Tả Páo Hồ 1A.

3.      Địa điểm: huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

4.      Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: Từ ngày 18/9/2023.

5.   Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16h ngày 20/10/2023.

(chi tiết xem trong thư mời đính kèm)

6.   Hình thức phát hành: Phát hành HSYC miễn phí bằng file mềm.

7. Thông tin liên hệ: Mr Huy 0983.452.675 | huypq@kosy.vn

Chia sẻ: