Kosy

Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu TCXD-08: Thi công xây lắp đường dây 110kV – DATĐ Mường Tùng

Ngày 16/10/2023

1.      Gói thầu TCXD-08: Thi công xây lắp đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Mường Tùng vào lưới điện Quốc Gia.

2.      Dự án: Thủy điện Mường Tùng.

3.      Địa điểm: huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

4.      Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: Từ ngày 16/10/2023.

5.   Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 16h ngày 22/11/2023.

(chi tiết xem trong thư mời đính kèm)

6.   Hình thức phát hành: Phát hành HSYC miễn phí bằng file mềm.

Thông tin liên hệ: Mr Huy 0983.452.675 | huypq@kosy.vn

Chia sẻ: