Kosy

Thư mời thầu – Gói thầu CCDV Bảo hiểm – Dự án Thủy điện Tả Páo Hồ 1A, Thủy điện Tả Páo Hồ 1B

Ngày 24/10/2023

1.      Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm rủi ro trong Xây dựng và lắp đặt Thiết bị

2.      Dự ánThủy điện Tả Páo Hồ 1A (công suất 13,5MW), Thủy điện Tả Páo Hồ 1B (công suất 10,5MW)

3.      Địa điểm: Mồ Sì San, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

4.      Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh

5.      Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày 24/10/2023

6.      Thời gian nhận hồ sơ chào giá: đến 16h00 ngày 10/11/2023

7.      Hình thức chào giá: file mềm

Thông tin liên hệ: Ms. Liên 0393593982 | liendq@kosy.vn

Chia sẻ: