Kosy

Tư vấn thẩm tra Nghiên cứu khả thi – Thiết kế cơ sở cho các dự án

Ngày 03/03/2022

1.      Tên gói thầu:Tư vấn thẩm tra Nghiên cứu khả thi – Thiết kế cơ sở cho các dự án sau:

  •  Dự án thủy điện Nậm He Thượng 1;
  •  Dự án thủy điện Nậm He Thượng 2;
  •  Dự án thủy điện Nậm He Hạ;

2.      Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện Mường Tùng

3.      Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh

4.      Thành phần hồ sơ chào giá: 01 bản gốc và USB chứa các file, bao gồm:

  •   Hồ sơ năng lực của công ty,
  • Thư chào giá cho từng dự án (bao gồm dự toán chi phí, tiết độ thực hiện…).

5.      Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ chào giá

  • Thời gian: từ ngày 02/03/2022 đến 16h00 ngày 15/03/2022
  • Địa điểm: Văn phòng giao dịch tại Tầng 9, tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội.
Chia sẻ: