Kosy
Ngày 28/09/2023
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu TPH1B-TB.02: Thiết bị cơ khí thủy công – DATĐ Tả Páo Hồ 1B

1.      Gói thầu TPH1B-TB.02:  Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh các thiết bị cơ khí thủy công . 2.      Dự án: Thủy điện Tả Páo Hồ 1B. 3.      Địa điểm: huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 4.      Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: Từ ngày 27/9/2023. 5.   Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 16h ngày 31/10/2023. (chi tiết xem trong thư […]

Ngày 18/09/2023
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu TCXD-04 và gói thầu TCXD-05. Dự án thủy điện Tả Páo Hồ 1A

1.      Gói thầu: – Gói thầu TCXD-04: Thi công xây dựng cụm công trình đầu mối đập A1, cửa nhận nước và cụm công trình đập, ống chuyển nước A4. – Gói thầu TCXD-05: Thi công xây dựng cụm công trình đầu mối, kênh dẫn đập A3 và cụm công trình đầu mối, kênh dẫn đập A2; Nhà […]

Ngày 14/09/2023
Thông báo gia hạn Gói thầu: Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng – Dự án TĐ Tả Páo Hồ 1A và Tả Páo Hồ 1B

Gói thầu: Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi diện tích đất của dự án nhà máy thủy điện Tả Páo Hồ 1A. 1.      Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá: từ ngày 02/8/2023. 2.      Thời gian nhận hồ sơ chào giá: đến 16h00’ ngày 08/9/2023. 3.      Thời gian gia hạn nhận […]

Ngày 14/08/2023
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: Thiết kế chế tạo, cung cấp, lắp đăt cầu trục gian máy – Dự án TĐ Mường Tùng

1.      Gói thầu TB-02:  Thiết kế chế tạo, cung cấp, lắp đặt cầu trục gian máy và các dịch vụ kỹ thuật. 2.      Dự án: Thủy điện Mường Tùng. 3.      Địa điểm: huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. 4.     Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: Từ ngày 11/8/2023. 5.   Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16h ngày 14/9/2023. (chi tiết xem trong […]

Ngày 02/08/2023
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng – Dự án thủy điện Tả Páo Hồ 1A

1.      Gói thầu: Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi diện tích đất của dự án nhà máy thủy điện Tả Páo Hồ 1A. 2.      Dự án: Thủy điện Tả Páo Hồ 1A. 3.      Địa điểm: huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 4.      Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: Từ ngày 02/8/2023. 5.   Thời gian […]

Ngày 07/04/2023
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu tư vấn TK-16: Cung cấp dịch vụ kỹ thuật hoàn thiện thủ tục đấu nối dự án Thủy điện Mường Tùng

1. Gói thầu tư vấn TK-16: cung cấp dịch vụ kỹ thuật hoàn thiện thủ tục đấu nối, cung cấp lắp đặt vật tư thiết bị hệ thống thông tin viễn thông, thí nghiệm hiệu chỉnh ghép nối tín hiệu SCADA nhà máy Thủy điện Mường Tùng. 2. Dự án: Thủy điện Mường Tùng. 3. […]

Ngày 07/04/2023
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu TCXD-03A: Thi công hố móng các hạng mục công trình dự án Thủy điện Tả Páo Hồ 1A

1. Gói thầu TPH1B-TB.01: Thi công hố móng các hạng mục công trình gồm: Đập A1, A2, A3, A4, cửa nhận nước, kênh chuyển nước, ống chuyển nước, nhà máy + kênh xả và trạm OPY. 2. Dự án: Thủy điện Tả Páo Hồ 1A. 3. Địa điểm: huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 4. […]

Ngày 28/12/2022
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu TPH1B-TB.01: Cung cấp thiết bị cơ điện và các dịch vụ kỹ thuật. Dự án TĐ Tả Páo Hồ 1B

1. Gói thầu TPH1B-TB.01:  Cung cấp thiết bị cơ điện và các dịch vụ kỹ thuật. 2. Dự án: Thủy điện Tả Páo Hồ 1B. 3. Địa điểm: tỉnh Lai Châu. 4. Thời gian bán hồ sơ chào giá: Từ ngày 28/12/2022 đến 17h00’ ngày 06/3/2023. 5. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 09h ngày 09/3/2023. 6. Thông tin liên hệ: Mr Huy 0983.452.675 | huypq@kosy.vn