Kosy

Công ty Cổ phần Kosy trúng thầu Dự án Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ – Bắc Giang

Ngày 18/01/2016

Căn cứ nội dung hồ sơ mời thầu Dự án Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; tuân thủ các thủ tục, quy trình hiện hành trong công tác đấu thầu; sau một thời gian làm việc tích cực, khẩn trương; Công ty Cổ phần Kosy đã hoàn thành hồ sơ tham gia dự thầu theo đúng tiến độ.

Tổ chuyên gia lựa chọn Chủ đầu tư Dự án Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế đã đánh giá việc tổ chức lựa chọn Chủ đầu tư của Dự án có đầy đủ các văn bản pháp lý và tuân thủ theo chế độ quy định, đồng thời khẳng định Hồ sơ Dự thầu của Công ty Cổ phần Kosy đã đáp ứng tốt các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Bản đồ quy hoạch Dự án Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ – Bắc Giang.

Căn cứ kết quả chấm thầu và văn bản thẩm định kết quả của Sở Kế hoạch Đầu tư, ngày 14/01/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 47/QĐ- UBND phê duyệt kết quả lựa chọn Chủ đầu tư Dự án Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, nội dung quyết định cụ thể như sau:

– Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Kosy;

– Thời gian thực hiện dự án: 02 năm;

– Nội dung thực hiện đầu tư: Theo Hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) đã được phê duyệt;

– Chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện Yên Thế và các Sở/Ban/Ngành của tỉnh Bắc Giang để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.

Dự án Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế có diện tích 8,6 ha với gần 300 lô đất, mỗi lô đất có diện tích: 100 m2; đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho khoảng 1.400 người. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 100 tỷ đồng. Dự án có đầy đủ các khu chức năng như: Khu nhà ở, khu thương mại – dịch vụ, văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, cây xanh… Khi hoàn thành đưa vào sử dụng, dự án sẽ mang lại rất nhiều tiện ích cũng như môi trường sống tốt nhất cho cư dân.

Ngay sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt kết quả lựa chọn Chủ đầu tư Dự án, lãnh đạo Công ty Cổ phần Kosy đã làm việc với các Ban/Ngành có liên quan để khẩn trương triển khai các công việc tiếp theo, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Chia sẻ: