Kosy

Công ty Cổ phần Kosy và công cuộc tái cấu trúc doanh nghiệp

Ngày 10/11/2011

Trong các ngày từ 5 – 9/11 năm 2011, Công ty Cổ phần Kosy đã tổ chức cuộc họp bàn về việc tái cấu trục lại doanh nghiệp với mục tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế thị trường và đạt được mục tiêu chung.

Tham gia cuộc họp có đầy đủ các thành viên của HĐQT, các cán bộ chủ chốt, đại diện các phòng ban trong Công ty. Qua trao đổi thảo luận trên tinh thần đoàn kết, tất cả vì mục tiêu chung, đề án tái cấu trúc doanh nghiệp do HĐQT đưa ra đã đạt được sự đồng thuận và nhất trí cao. Nội dung chính của bản đề xuất đã được thông qua bao gồm:

1. Sự cần thiết của việc tái cấu trúc doanh nghiệp:

Thực trạng: Công ty Cổ phần Kosy là một doanh nghiệp trẻ, năng động, với đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ cao, trong những năm qua Kosy đã khẳng định được mình là một doanh nghiệp đầy tiềm năng, không ngừng lớn mạnh, tạo được niềm tin cho các cổ đông và đối tác.

        Ông Nguyễn Văn Sơn đóng góp ý kiến về tái cấu trúc Công ty.

Hiện nay, nền kinh tế thị trường gặp nhiều khó khăn, lạm phát đang ở mức cao có thể sẽ ảnh hưởng không tốt đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng như trong thời gian qua và hướng tới mục tiêu dài hạn đó là: Trở thành một tập đoàn kinh tế toàn cầu, có giá trị thương hiệu và tài sản đạt 2 tỷ USD, việc tái cấu trúc lại doanh nghiệp cho phù hợp với chiến lược kinh doanh là điều tất yếu.

2. Nội dung của việc tái cấu trúc:

Về ngành nghề kinh doanh: Hiện nay Công ty đang hoạt động trong 04 lĩnh vực chính là: Bất động sản; xây dựng; khai thác khoáng sản và giáo dục đào tạo. Sự tác động của nền kinh tế thị trường đến từng lĩnh vực kinh doanh có các mức độ nhiều ít khác nhau. Ý thức được điều đó, lãnh đạo Kosy cho rằng trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế thị trường như hiện nay cần phải có chiến lược ưu tiên đầu tư phát triển có trọng tâm các ngành nghề mũi nhọn nhằm tạo ra sức bật mới cho các ngành nghề khác cùng phát triển.

Về phương pháp quản trị: Vẫn kiên trì thực hiện theo phương pháp quản trị mà ngay từ khi thành lập, lãnh đạo Kosy đã lựa chọn đó là phương pháp quản trị chuyên nghiệp, với sự kết hợp của nhiều phương pháp quản trị khác nhau trên cơ sở lấy phương pháp quản trị theo mục tiêu làm chủ đạo. Với việc phân công công việc rõ ràng và hợp lý dựa vào khả năng của từng người, hướng tới những mục tiêu cụ thể gắn với đó là trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích của từng cá nhân. Phương pháp quản trị này đã cho thấy những thành công bước đầu trong thời gian qua và sẽ là kim chỉ nam cho sự phát triển của Kosy trong thời gian tới.

Về cơ cấu tổ chức: Trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế thị trường cùng với việc ưu tiên phát triển hơn cho các ngành nghề mũi nhọn nên bộ máy nhân sự cần phải được sắp xếp lại cho phù hợp trên cơ sở lực lượng nhân sự sẵn có, tận dụng trí lực của tất cả mọi người nhằm làm tăng hiệu quả công việc, tăng thêm tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau để hoàn thành mục tiêu đã định. Nâng cao thêm năng lực của cán bộ nhân viên để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công việc.

Lãnh đạo Công ty đã tiến hành tạm ngừng và điều chuyển chức năng của một số phòng ban; bổ nhiệm thêm 02 Phó tổng giám đốc, tất cả cùng vì mục tiêu trước mắt đó là: duy trì đà tăng trưởng trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế thị trường và hướng tới mục tiêu dài hạn đến 31/12/2021: Kosy sẽ trở thành một tập đoàn kinh tế toàn cầu, có giá trị thương hiệu và tài sản đạt 2 tỷ USD.

Chia sẻ: