Kosy

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Kosy (KOS): Kosy nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường bất động sản và năng lượng tái tạo

Ngày 20/05/2022

Ngày 20/5/2022, Công ty Cổ phần Kosy, mã CK: KOS (một thành viên của Tập đoàn Kosy) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và thông qua một số nghị quyết, chương trình hành động trong năm 2022.

HĐQT Công ty Cổ phần Kosy nhiệm kỳ 2022-2027.

Dự kiến doanh thu 2022 tăng 38,6%, vốn điều lệ 2022 tăng lên hơn 2.731 tỷ đồng

Tại ĐHĐCĐ 2022, Ban lãnh đạo Công ty CP Kosy báo cáo doanh thu thuần năm 2021 của đơn vị đạt 1.154,3 tỷ, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 30,3 tỷ năm 2021. Đại hội cũng ghi nhận mục tiêu mới về tăng trưởng kinh doanh của Công ty CP Kosy trong năm 2022, với tổng doanh thu dự kiến trên 1.600 tỷ và lợi nhuận trước thuế là 275 tỷ. Trong giai đoạn 2022 – 2025, dự kiến công ty sẽ triển khai mới thêm 15 dự án bất động sản, đem lại 5.000 – 6.000 tỷ lợi nhuận.

Các cổ đông và Đoàn chủ tịch Đại hội cũng thông qua các nghị quyết và tờ trình quan trọng như: kết quả kinh doanh 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022, thống nhất các quy chế về quản trị nội bộ công ty và hoạt động của HĐQT…

Đặc biệt, Đại hội nhất trí thông qua việc Công ty CP Kosy tiếp tục phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phần Công ty CP Điện gió Kosy Bạc Liêu, nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty này lên 90%. (Công ty sở hữu Nhà máy Điện gió Bạc Liêu công suất 40,5 MW).

Việc đầu tư vào các công ty năng lượng điện giúp dòng doanh thu và lợi nhuận kết chuyển về Kosy được đảm bảo ổn định, duy trì đều đặn để triển khai các dự án năng lượng, bất động sản tiềm năng như: Điện gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 2 – 50 MW (ngoài khơi), điện tích năng Kosy Lâm Đồng, KĐT Kosy Hà Nội, KĐT Kosy Hà Tĩnh, KĐT Kosy Riverside Lào Cai và các dự án khác tại nhiều tỉnh thành trong năm tới.

Ban Chủ tọa Đại hội trả lời câu hỏi của các cổ đông.

Đại hội thảo luận một số nội dung quan trọng:

Theo kế hoạch năm 2022, lợi nhuận sau thuế CTCP Kosy là 220 tỷ đồng, xin cho biết tính khả thi của việc đạt được mức lợi nhuận này và cơ cấu lợi nhuận đến từ các nguồn nào?

Bà Nguyễn Thị Hằng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kosy thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội: Về tính khả thi, các dự án bất động sản cũ đã triển khai trước đây đã hoàn thành và đang được ghi nhận doanh thu như: KĐT Kosy Mountain View, KĐT Kosy Eden Bắc Giang… Bên cạnh đó, năm 2021 Công ty CP Kosy tiếp tục triển khai và khởi công mới 5 dự án bất động sản: KĐT Kosy City Beat Thai Nguyen, Hà Nam, Ninh Bình, Lào Cai, Quảng Bình. Trong năm 2022, 5 dự án này sẽ mở bán, ghi nhận được một phần doanh thu. Công ty CP Kosy có kế hoạch doanh thu đạt 1.600 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 275 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 220 tỷ trong năm nay.

Cơ cấu lợi nhuận hợp nhất đến từ nguồn bất động sản chiếm trên 80%, còn lại từ các ngành kinh doanh khác.

Mục tiêu, chiến lược của CTCP Kosy trong thời gian tới? Khái quát bức tranh CTCP Kosy năm 2025 và 2030?

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kosy, Chủ toạ Đại hội: Công ty CP Kosy là một trong hơn 20 thành viên trực thuộc Tập đoàn Kosy, hoạt động đa ngành, trong đó 2 lĩnh vực chính là bất động sản và năng lượng tái tạo. Mỗi năm, Kosy sẽ khởi công và triển khai mới khoảng 4, 5 dự án bất động sản, M&A một số dự án năng lượng để mở rộng quy mô.

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kosy, Chủ toạ Đại hội bỏ phiếu.

Năm 2021, Công ty CP Kosy đã phát hành thành công cổ phiếu để hoán đổi lấy 98% cổ phần của công ty sở hữu nhà máy Thuỷ điện Nậm Pạc (34 MW). Năm nay, Công ty CP Kosy tiếp tục phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phần của công ty sở hữu nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu, nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty này lên 90%.  (40,5 MW). Như vậy, sau cơ cấu hai công ty năng lượng này, Công ty CP Kosy sẽ có vốn điều lệ dự kiến tăng lên 2.731 tỷ và tổng tài sản dự kiến tăng lên khoảng 5.181 tỷ.

Hiện nay, Công ty CP Kosy đang tiếp tục lên phương án mua cổ phần của 2 công ty Thuỷ điện Pa Vây Sử và Mường Tùng có tổng công suất 82,5 MW sau khi 2 công ty này đã hoàn thành việc thi công và đi vào vận hành, phát điện.

Bên cạnh đó, trong các năm tới, Công ty CP Kosy sẽ M&A một số công ty năng lượng khác, mục đích nhằm nâng quy mô để có đủ năng lực triển khai các dự án bất động sản và năng lượng tái tạo có quy mô, công suất lớn.

Hiện nay, Kosy đang hoàn thiện pháp lý một số dự án bất động sản có quy mô lớn vài trăm héc-ta và một số dự án năng lượng có công suất trên 1.000 MW. Mục tiêu năm 2024 – 2026, Kosy sẽ tập trung triển khai một số dự án lớn như dự án bất động sản quy mô đến 500 ha, dự án thuỷ điện tích năng công suất 1.200 MW, dự án điện gió ngoài khơi công suất 500 MW.

Chúng tôi tự tin Công ty CP Kosy sẽ phát triển lớn mạnh, trở thành một doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Ông Đỗ Quốc Việt – Thành viên HĐQT Công ty CP Kosy thay mặt HĐQT báo cáo
hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Được biết CTCP Kosy đã và đang triển khai nhiều dự án bất động sản, năng lượng tái tạo ở nhiều tỉnh thành nhưng kết quả kinh doanh chưa tốt. Ông có thể lý giải về điều này không? Xin ông cho biết kết quả kinh doanh dự kiến năm 2022 và một số năm tiếp theo?

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kosy, Chủ toạ Đại hội: Nhà máy Thuỷ điện Nậm Pạc và Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu mới được cơ cấu vào Công ty CP Kosy và 2 nhà máy này đang trong thời gian hoàn vốn nên chưa có lợi nhuận.

Các dự án bất động sản giai đoạn trước đây, Kosy chưa có nhiều kinh nghiệm triển khai nên còn hạn chế trong việc lựa chọn vị trí dự án, lập quy hoạch, GPMB, cũng như trong công tác thi công và kinh doanh… nên dự án triển khai còn chậm, hiệu quả chưa cao và quá trình ghi nhận doanh thu còn chậm dẫn đến lợi nhuận thấp.

Bên cạnh đó, thời gian qua, công tác rà soát, thay đổi cơ chế chính sách, cùng mấy năm đại dịch Covid-19 nên nhìn chung các doanh nghiệp có rất ít dự án được triển khai mới và Kosy cũng vậy. Điều này cũng lý giải vì sao kết quả kinh doanh mấy năm qua chưa được tốt.

Hiện nay, Công ty CP Kosy đã có nhiều kinh nghiệm trong phát triển các dự án bất động sản, tốc độ triển khai các dự án nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. Kosy không ngừng nâng cao năng lực để các dự án bất động sản ngày càng được triển khai nhanh, đẹp, hiệu quả, uy tín với khách hàng, đối tác.

Năm 2022, theo kế hoạch, Công ty CP Kosy sẽ có lợi nhuận trước thuế đạt 275 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 220 tỷ đồng. Năm 2023, lợi nhuận sau thuế sẽ đạt khoảng 600 – 800 tỷ đồng. Từ năm 2024 trở đi, Công ty CP Kosy sẽ đạt lợi nhuận 1.000 – 2.000 tỷ/năm.

Năm 2021, CTCP Kosy đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy 98% cổ phần của CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện (công ty sở hữu nhà máy Thủy điện Nậm Pạc – 34 MW). Đến năm 2022, theo tờ trình đại hội lần này, CTCP Kosy sẽ tiếp tục phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phần Công ty CP Điện gió Kosy Bạc Liêu, nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty này lên 90% (công ty sở hữu nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu – 40,5 MW). Việc đầu tư vào các công ty năng lượng này mang lại những giá trị và hiệu quả như thế nào đối với CTCP Kosy?

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kosy, Chủ toạ Đại hội: Trước khi đầu tư, mua cổ phần các công ty năng lượng thì Công ty CP Kosy chỉ hoạt động trong lĩnh vực bất động sản là chính. Như vậy, xét trong dài hạn, doanh nghiệp sẽ không bền vững, tài sản cố định ít, không có nhiều giá trị lớn…

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thuỷ điện (công ty sở hữu nhà máy Thuỷ điện Nậm Pạc – 34 MW) và Công ty CP Điện gió Kosy Bạc Liêu (công ty sở hữu nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu – 40,5 MW) đã hoàn thành, phát điện, hoà lưới điện quốc gia. Hai công ty này đều trải qua rất nhiều khó khăn, rủi ro trong quá trình thi công như: tiến độ thi công, địa chất công trình, kỹ thuật, máy móc thiết bị, sắp xếp đủ nguồn vốn… cuối cùng đều vượt qua mọi thách thức để hoàn thành dự án. Hiện nay, 2 dự án này đều cho doanh thu ổn định gần 400 tỷ đồng/năm và sẽ duy trì ổn định trong thời gian dài tiếp theo.

Ông Nguyễn Đức Diệp – Phó TGĐ Thường trực Công ty CP Kosy thay mặt Ban TGĐ
báo cáo về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch 2022.

Khi Công ty CP Kosy đầu tư mua cổ phần 2 công ty năng lượng này thì đồng nghĩa, Kosy sẽ hoạt động trên 2 lĩnh vực chính là bất động sản và năng lượng, bổ trợ cho nhau. Năng lượng có dòng tiền ổn định, bổ trợ cho bất động sản có dòng thu không ổn định. Điều này giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Năm 2021, sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thuỷ điện, quy mô của Công ty CP Kosy đã tăng lên đáng kể. Vốn điều lệ KOS tăng thêm 514,5 tỷ, từ 1.650 tỷ lên 2.164 tỷ. Tổng tài sản sau hợp nhất tăng thêm 752 tỷ, từ 3.120 tỷ lên 3.875 tỷ.

Năm 2022, dự kiến, sau khi hoán đổi thành công cổ phần của Công ty CP Điện gió Kosy Bạc Liêu, vốn điều lệ KOS dự kiến tăng thêm 566,7 tỷ, từ 2.164 tỷ lên 2.731 tỷ. Tổng tài sản sau hợp nhất dự kiến tăng thêm 1.314 tỷ, từ 3.875 tỷ lên 5.189 tỷ.

Như vậy, Công ty CP Kosy sẽ có sự tăng trưởng về quy mô, tạo được uy tín với các đối tác và khách hàng. Đặc biệt Kosy sẽ có đủ năng lực để triển khai các dự án bất động sản và năng lượng với quy mô, công suất lớn như mục tiêu, chiến lược đã đặt ra.

Năm 2021, công ty Kosy không có dự án mở bán mới, nguyên nhân do đâu? Kế hoạch triển khai, thi công và mở bán các dự án BĐS năm 2022 như thế nào?

Ông Đỗ Quốc Việt – Thành viên HĐQT Công ty CP Kosy, Ban Chủ toạ Đại hội: Trong mấy năm vừa qua, do điều chỉnh cơ chế chính sách, ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19 và nhiều yếu tố khác dẫn đến công tác hoàn thiện pháp lý các dự án bất động sản để đủ điều kiện khởi công là rất chậm. Do vậy, năm 2021, Kosy không có dự án mở bán mới và chủ yếu tập trung bán hàng ở các dự án cũ, đã triển khai từ trước.

Toàn cảnh ĐHĐCĐ Công ty CP Kosy 2022.

Bên cạnh việc hoàn thiện các dự án bất động sản cũ, năm 2021 Kosy cũng tiếp tục triển khai và khởi công mới một số dự án bất động sản tai Hà Nam, Ninh Bình, Lào Cai, Quảng Bình, …. Dự án KĐT Kosy Hà Nam quy mô 23 ha, hiện đã hoàn thành 100% công tác GPMB và đang tập trung thi công. Mục tiêu đến cuối năm nay sẽ hoàn thành dự án. Dự án KĐT Kosy Ninh Bình quy mô 41 ha, hiện đã GPMB đạt khoảng 85% diện tích cả dự án, mục tiêu đến cuối năm 2023 sẽ cơ bản hoàn thành. Dự án KĐT Kosy Quảng Bình có quy mô gần 10 ha, hiện đã hoàn thành 100% công tác GPMB và đang tập trung thi công, mục tiêu đến ngày 31/10/2022 sẽ hoàn thành. Dự án KĐT Kosy Riverside Lào Cai quy mô 43 ha, hiện đang được GPMB và triển khai thi công, mục tiêu đến cuối năm 2024 sẽ hoàn thành dự án.

Trong năm 2022, Kosy sẽ mở bán các dự án này. Cũng theo kế hoạch, Kosy tiếp tục khởi công một số dự án bất động sản mới ở Bạc Liêu, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Phú Thọ và một số tỉnh thành khác trong năm nay và năm 2023.

Môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Là người đứng đầu doanh nghiệp, ông có những định hướng, chiến lược hay những quan điểm, triết lý kinh doanh như thế nào để xây dựng Kosy phát triển ổn định và bền vững?

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kosy, Chủ toạ Đại hội: Công ty CP Kosy có định hướng phát triển thành một Tập đoàn lớn mạnh, phát triển bền vững, có tuổi thọ hàng trăm năm. Là người đứng đầu doanh nghiệp, tôi cho rằng phải hiểu về vận mệnh, thời thế và doanh nghiệp của mình để đưa ra những chiến lược, những kế sách cho phù hợp.

Kosy kinh doanh đa ngành nhưng đa ngành ở mức phù hợp. Hiện nay, Kosy hoạt động chính ở 2 lĩnh vực chính là bất động sản và năng lượng tái tạo. Trong những năm tới, khi phù hợp và điều kiện cho phép, sẽ mở rộng thêm các lĩnh vực kinh doanh khác, đảm bảo các lĩnh vực hỗ trợ nhau, phát triển bền vững.

Những gì trước đây Kosy chưa làm tốt, giờ phải làm thật tốt. Kosy phấn đấu trong thời gian tới, sẽ không còn khách hàng phải phàn nàn và giải quyết dứt điểm những tồn tại; không gây khó khăn hay lạm dụng vốn nhà thầu, các đơn vị cung cấp, quan điểm có đến đâu làm đến đó, đảm bảo thanh toán đúng, đủ cho các đơn vị nhà thầu, đối tác cộng tác với Kosy để cùng nhau phát triển.

Kosy phấn đấu trở thành một doanh nghiệp có uy tín, trách nhiệm, là một nơi trao gửi niềm tin của đối tác, khách hàng và các địa phương.

Chia sẻ: