Kosy

Họp bàn triển khai Dự án Khu đô thị Kosy – Bắc Giang

Ngày 10/01/2014

Đến dự buổi họp có: Ông Trịnh Quang Hưng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang, ông Đỗ Văn Tuấn – Trưởng phòng Kinh tế Xây dựng Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang, đại diện UBND thành phố Bắc Giang. Về phía Công ty Cổ phần Kosy tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Đức Diệp – Phó Tổng Giám đốc thường trực cùng một số cán bộ lãnh đạo, chuyên viên của Ban quản lý Dự án Khu đô thị Kosy- Bắc Giang.

Buổi làm việc giữa Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang, UBND thành phố Bắc Giang cùng Công ty Cổ phần Kosy để triển khai Dự án Khu đô thị Kosy – Bắc Giang.

Buổi họp tập trung thảo luận một số nội dung chính:

  1. Công ty Cổ phần Kosy thông báo những công việc đã triển khai Dự án Khu đô thị Kosy – Bắc Giang và kế hoạch của Công ty trong thời gian tới;
  2. Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang và UBND thành phố Bắc Giang cùng Công ty Cổ phần Kosy cùng bàn bạc để đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch;
  3. Hội nghị thống nhất phương hướng thực hiện Dự án trong thời gian tới.
  4. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại buổi họp, ông Trịnh Quang Hưng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang kết luận:
  5. Thời gian qua, mặc dù thị trường bất động sản còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty Cổ phần Kosy đã rất quyết tâm, nhiệt tình, tích cực xúc tiến nhiều công việc để triển khai thực hiện Dự án;
  6. Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang và UBND thành phố Bắc Giang sẽ phối kết hợp chặt chẽ cùng Công ty Cổ phần Kosy để triển khai các công việc theo kế hoạch do Công ty đề ra;
  7. Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang và UBND thành phố Bắc Giang luôn nhiệt tình ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Nhà đầu tư, đồng thời sẽ kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.

Chia sẻ: